เลย (ชมคลิป) จัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ มอบถุงยังชีพ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา

เลย จัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ มอบถุงยังชีพ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564
วันที่ 3 มิถุนายน 2564 ที่วัดศรีสะอาด ต.นาดินดำ อ.เมือง จ.เลย นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายโสภณ สุวรรณรัตน์ นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ นายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราขการจังหวัดเลย นางนงนิตย์ เนียมศิรินายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พ.อ.ปริชญ์ สุคันธศรี รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 พ.ต.อ.ยุทธวัฒน์ โชคชัย รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย นางวรจิตร์ ปัญญาดี คลังจังหวัดเลย นายกิตติคุณ บุตรคุณ นายอำเภอเมืองเลยพร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน 904 อสม. ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564
โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ได้มีการมอบถุงยังชีพ อาหารแห้ง หน้ากากอนามัย และเครื่องอุปโภคต่างๆ จากเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มณฑลทหารบกที่ 28 ตำรวจภูธรถาค 4 และคลังจังหวัดเลย ให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อใช้ในการดำรงชีพ และได้พูดคุยทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันโควิด-19 หลังจากนั้น ผู้ว่าราขการจังหวัดเลย พร้อมคณะ ได้เดินทางไปยังบ้านผู้ที่เคยกักตัวจากโรคโควิด-19 ในพื้นที่เดียวกัน จำนวน 2 หลัง เพื่อเยี่ยมเยียนพูดคุยถามถึงความเป็นอยู่ พร้อมกันนี้ ได้มอบของยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค หน้ากากอนามัย พร้อมกับทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรคโควิด-19 และประโยชน์ของการฉีดวัคซีนอีกด้วย


ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์/ จ.เลย

Related posts