กาฬสินธุ์(ชมคลิป)เร่งช่วยเกษตรกรประสบปัญหาฝูงโคป่วยโรคลัมปี สกิน


องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ นำเจ้าหน้าที่ฉีดพ่นหมอกควันไล่แมลงพาหะนำโรค และมอบเวชภัณฑ์บรรเทาอาการให้กับฝูงโคที่ติดเชื้อโรคลัมปี สกิน ขณะที่ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งสำรวจและช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดโรคระบาดลัมปี สกิน
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 นายสุชาติ สันหะ นายก อบต.หมูม่น อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ นายภูษิต ศรีบรรดิษ ปลัด อบต.หมูม่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ออกสำรวจสุขภาพโค และสอบถามเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ จากการเกิดโรคลัมปี สกินระบาด ในพื้นที่ ต.หมูม่น พร้อมทำการฉีดพ่นหมอกควัน และมอบเวชภัณฑ์รักษาอาการ หลังในพื้นที่มีโคของเกษตรกรติดเชื้อลัมปี สกิน เป็นจำนวนมาก
นายสุชาติ สันหะ นายก อบต.หมูม่น อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ได้รับแจ้งจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคและผู้นำชุมชนว่าเกิดโรคดังกล่าว ตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ทั้งนี้จากการสำรวจประชากรโคในพื้นที่ ต.หมูม่นมีโค 1,180 ตัว มีอาการป่วยด้วยโรคลัมปี สกิน 539 ตัว ตายแล้ว 4 ตัว โดยตลอดเดือนที่ผ่านมา ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ออกสำรวจและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ขณะเดียวกันก็จัดหาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ เพื่อทำการฉีดพ่นหมอกควัน พร้อมอบเวชภัณฑ์บรรเทาอาการโค ที่มีอาการป่วย และให้กำลังใจเกษตรกรผู้เลี้ยงโค
นายสุชาติ กล่าวอีกว่า ในกรณีที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ประชุมเพื่อหาทางช่วยเหลือเยียวยา รวมทั้งมาตรการอื่นๆเพื่อป้องกัน ควบคุมการเกิดโรคระบาดในโค โดยมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำกับดูแลนั้น โดยส่วนตัวคิดว่าท้องถิ่นยังไม่มีความพร้อมเท่าที่ควร เนื่องจากโรคลัมปี สกิน เป็นโรคอุบัติใหม่ ยังขาดองค์ความรู้ในการป้องกันและรักษาอาการ นอกจากนี้ในส่วนของงบประมาณเองก็มีจำนวนจำกัด จึงอยากให้รัฐบาลหรือผู้มีอำนาจได้ทบทวนตรงนี้ด้วย เพราะมองแล้วเหมือนจะผลักภาระมาให้ท้องถิ่นรับผิดชอบมากเกินไป แต่ท้องถิ่นก็จะพยายามอย่างเต็มที่ และตามศักยภาพที่ทำได้
ด้านนายประเวช สันหะ อายุ 50 ปี บ้านเลขที่ 119 หมู่ 11 บ้านหมูม่น ต.หมูม่น อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตนเลี้ยงวัวฝูงในรูปแบบฟาร์มเปิด มีซื้อมาและขายไป ปัจจุบันมีโคประมาณ 56 ตัว เริ่มสังเกตเห็นติดเชื้อโรคลัมปี สกิน ประมาณต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งแสดงอาการหลายตัว ก่อนที่จะทำการแยกฝูงตัวที่มีอาการ ทั้งนี้ ตนได้แจ้งผู้นำชุมชนและอบต.หมูม่น มาฉีดพ่นหมอกควันขับไล่แมลงพาหะนำโรค ขณะเดียวกันได้ไปหาซื้อวัคซีนจากคลินิกเอกชนมาฉีด ซึ่งสามารถระงับยับยั้งอาการได้ในระดับหนึ่ง แต่ก็มีลูกโคอายุประมาณ 2 เดือนตายไป 1 ตัว
นายประเวช กล่าวอีกว่า ถึงแม้อาการของโคในฟาร์มที่ติดเชื้อโรคลัมปี สกินจะไม่ทรุดหนัก แต่ก็เกิดความกังวลว่าโคในฟาร์มจะล้มป่วยไปมากกว่านี้ โชคดีที่ส่วนใหญ่เป็นโครุ่นใหญ่และมีอายุหลายเดือนหลายปี จึงมีภูมิต้านทานโรคบ้าง อย่างไรก็ตาม ก็ยังรอรับการช่วยเหลือในด้านวัคซีนมาฉีดป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดโรคระบาดลุกลามไปมากกว่านี้ ขณะเดียวกัน จากการเกิดโรคระบาดดังกล่าวได้ส่งผลกระทบกับบรรยากาศการซื้อขายโคและเขียงเนื้อเป็นอย่างมาก ที่ตอนนี้หยุดชะงัก ไม่มีการซื้อขายเกิดขึ้น จึงทำให้ขาดรายได้จากการขายโคไปจำนวนมาก
ขณะที่นายทรงพล ใจกริ่ม ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวกว่า สถานการณ์โรค ลัมปี สกิน ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ ในส่วนของ จ.กาฬสินธุ์นั้น หลังจากส่วนราชการการที่เกี่ยวข้อง ได้หารือเพื่อหาแนวทางป้องกัน และเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ ทั้งนี้ ในช่วงที่รอวัคซีนป้องกันโรคดังกล่าว ยังได้สั่งการให้ปศุสัตว์และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เฝ้าระวังการระบาดของโรค ควบคู่กับการหามาตรการป้องกันและบรรเทาอาการของสัตว์ที่ติดเชื้อลัมปี สกิน อย่างใกล้ชิดอีกด้วย