หนองบัวลำภู(ชมคลิป)แม่เมืองลุ่มภู ขอเชิญร่วมบริจาคและสนับสนุนสิ่งของบริโภค ในงานอ “รวมน้ำใจสู้ภัย covid-19

แม่เมืองลุ่มภู ขอเชิญร่วมบริจาคและสนับสนุนสิ่งของบริโภค ในงานอ “รวมน้ำใจสู้ภัย covid-19 จังหวัดหนองบัวลำภู” ในวันที่ 31 พฤษภาคม ศกนี้

วันนี้(30 พค.64)ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผย นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการหนองบัวลำภู ว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทำให้รัฐบาลมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาเพื่อให้ประเทศกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วนายกรัฐมนตรีจึงได้กำหนดให้การฉีดวัคซีนโควิด 19 เป็นวาระแห่งชาติ โดยให้เร่งรัดเตรียมความพร้อมและบูรณาการการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจในการกระจายการลงทะเบียนรับวัคซีนการฉีดวัคซีนรวมถึงเรื่องอื่นให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีน มุ่งลดจำนวนผู้ป่วยและทำให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ในประเทศ โดยจะเริ่มฉีดวัคซีนให้กับประชาชนอย่างเป็นทางการพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป
ในขณะที่จังหวัดหนองบัวลำภู มีเป้าหมายฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และ กลุ่มโรค 7 โรค ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน เป็นต้นไป รวม 135,639 ราย ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดหนองบัวลำภู จึงกำหนดจัดงาน “รวมน้ำใจสู้ภัย covid-19 จังหวัดหนองบัวลำภู” เพื่อขอรับบริจาคและสนับสนุน สิ่งของบริโภค เช่น อาหารปรุงสุก ข้าวกล่อง น้ำดื่ม ขนมขบเคี้ยว ผ้าเย็น ฯลฯ
สำหรับเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนผู้รับการฉีดวัคซีน โดยเฉพาะน้ำดื่ม ซึ่งมีความจำเป็นอย่างมาก จึงขอเชิญส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสนับสนุนร่วมบริจาคสิ่งของบริโภคต่างๆ ในวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:00 น. – 16:00 น ณ บริเวณหน้าเสาธง ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู หรือ แจ้งความประสงค์ร่วมบริจาคร่วมสนับสนุนได้ที่ สำนักงานจังหวัดหนองบัวลําภู ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู


สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์/ขตว.จังหวัดหนองบัวลำภู