เลย – ร.8 พัน.1 จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ

ตามโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า และโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ของจังหวัดเลย ประจำปี 2564
เมื่อ 26 พฤษภาคม 2564 กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8 ค่ายสีสองรัก อ.เมือง จ.เลยจัดกำลังพลจิตอาสา , ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน , ชุดประชาสัมพันธ์ของหน่วย ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน และเนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็น “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ” ณ ณ เขตป่าภูผาหมาน ต.กกสะทอน อ.เมือง จ.เลย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการรสร้างความชุ่มชื่นให้แก่ผืนป่าในบริเวณดังกล่าว อีกทั้งยังเป็นการป้องกันปัญหาไฟป่าที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ ก่อเกิดประโยชน์กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ จากการสอบถามความรู้สึกประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมฯ ต่างรู้สึกดีใจที่ได้มีส่วนร่วมในการร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพร้อมที่จะช่วยกันดูแลต้นไม้ที่ปลูกให้มีความเจริญงอกงามยิ่งๆ ขึ้นต่อไป
ภาพ : ขอบพระคุณภาพจาก ร.8 พัน.1
ข่าว : พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร