กาฬสินธุ์(ชมคลิป)พบแรงงานติดโควิดสายพันธุ์อินเดีย 6 ราย ปิดโรงเรียนบัวขาวนักเรียนติดเชื้อ 2 ราย


จังหวัดกาฬสินธุ์พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์อินเดีย 6 ราย เป็นแรงงานกลับจากพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4 ราย ก่อนจะติดคนในครอบครัวอีก 2 ราย ขณะที่สถานการณ์ในพื้นที่ยังพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่เป็นแรงงานกลับบ้าน และคสัสเตอร์แคมป์คนงานก่อสร้าง ล่าสุดมีผู้ป่วยเพิ่มอีก 5 ราย โดยมีนักเรียนติดเชื้อ 2 รายในพื้นอำเภอกุฉินารายณ์ ส่งผลให้ทางโรงเรียนประกาศปิดสถานศึกษางดการเรียนการสอนแบบออนไซด์
เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 29 มิถุนายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์อำนวยการต้านโรคติดชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 จ.กาฬสินธุ์ รายงานสถานการณ์โรคโควิด-19ในพื้นที่ ล่าสุดพบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น 5 ราย โดยรายแรกอยู่ในพื้นที่ อ.คำม่วง เป็นพนักงานเดินเอกสารที่แคมป์คนงานก่อสร้างกรุงเทพฯกลับมาบ้าน รายที่ 2 และรายที่ 3 อยู่ในพื้นที่ อ.เขาวง เป็นช่างไฟฟ้าและผู้ช่วยช่างไฟฟ้าสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีส้ม กรุงเทพฯแล้วเดินทางกลับบ้าน ส่วนอีก 2 รายเป็นนักเรียนโรงเรียนบัวขาว อ.กุฉินารายณ์ ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่อาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกันกับผู้ป่วยติดเชื้อรายที่ 160 ส่งผลให้ยอดผู้ติดเชื้อในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์สะสมรวม 187 ราย กำลังรักษาอยู่ 56 ราย รักษาหายแล้ว 127 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสมเท่าเดิมคือ 4 ราย
ทั้งนี้จากสถานการณ์ดังกล่าวโดยเฉพาะในช่วง 2 วันที่ผ่านมาในพื้นที่ อ.กุฉินารายณ์พบผู้ป่วยมากถึง 8 ราย ซึ่ง 2 ใน 8 ราย เป็นนักเรียน โรงเรียนบัวขาว อ.กุฉินารายณ์ ทำให้ทางโรงเรียนได้ประกาศปิดสถานศึกษา ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนออนไซด์เป็นการเรียนออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2564 – วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 โดยทางนายสรรทัศน์ ประทุมชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวขาว ระบุว่า ที่ผ่านมาทางโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดตั้งแต่เปิดเทอม ซึ่งหลังจากได้รับรายงานว่ามีนักเรียนอยู่ในกลุ่มเสี่ยงในชุมชนที่มีผู้ป่วยตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2564 ก็ได้ให้เด็กนักเรียนกลุ่มดังกล่าวหยุดเรียนทันที และเข้าสู่ขั้นตอนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตามมาตรการ จึงอยากให้ผู้ปกครองมั่นใจว่ายังไม่ได้มีการแพร่ระบาดในโรงเรียน แต่เพื่อเป็นการป้องกันทางโรงเรียนจึงต้องหยุดและจะดำเนินการบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ทำความสะอาดต่อไป
ขณะที่ทางเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ยังได้ประกาศปิดโรงเรียนเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู2500) ประกาศปิดเช่นกัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดอีกด้วย ส่วนสถานศึกษาอื่นๆในพื้นที อ.กุฉินารายณ์อยู่ระหว่างการพิจารณาของผู้บริหาร คาดว่าจะมีการหยุดการเรียนการสอนเช่นกัน
อย่างไรก็ตามมีรายงานว่าในช่วงนี้มีกลุ่มแรงงานคืนถิ่นเดินทางกลับบ้านในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์จำนวนมาก เนื่องจากมีการปิดแคปม์คนงาน และสถานการณ์แร่ระบาดในพื้นที่กรุงเทพฯและจังหวัดปริมณฑล จึงทำให้ยอดผู้ติดเชื้อในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะวันที่ 27 และวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา มียอดผู้ติดเชื้อวันละ 7 ราย เป็นกลุ่มแรงจากคลัสเตอร์แคมป์คนงานก่อสร้าง พนักงานบริษัท พนักงานห้างสรรพสินค้า และอาชีพค้าขาย ซึ่งได้เดินทางกลับภูมิลำเนาก่อนตรวจพบเชื้อโควิด-19 และยังมีคนในครอบครัวติดเชื้อไปด้วย
โดยล่าสุดมีรายงานจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์อินเดีย(เดลต้า)ในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์จำนวน 6 ราย โดยจากข้อมูลการสอบสวนโรคของสำนักงานสาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์พบว่า เป็นกลุ่มแรงงานจากแคมป์คนงานก่อสร้างกรุงเทพฯที่เดินทางกลับภูมิลำเนาและตรวจคัดกรองพบเชื้อ 4 ราย และติดคนในครอบครัว 2 ราย ซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวทางคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.กาฬสินธุ์ จะมีการประชุมกำหนดแนวทางและมาตรการป้องกันโรคในช่วงบ่ายวันนี้ หลังจากก่อนหน้านี้ได้กำชับให้ทุกอำเภอส่ง 4 ทหารเสือ ทั้งฝ่ายปกครอง อสม.เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้นำชุมชนลงพื้นที่ติดตามเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่แพร่ระบาดแล้ว