ขอนแก่น-สวนสัตว์ขอนแก่น จัดกิจกรรม “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 1๐๐ ล้านต้น

สวนสัตว์ขอนแก่น จัดกิจกรรม “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 1๐๐ ล้านต้น เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564

วันที่ 26 พฤษภาคม 64 สวนสัตว์ขอนแก่นได้จัดกิจกรรม “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564” ในพื้นที่สวนสัตว์ขอนแก่น ตามนโยบายของนายวราวุธ ศิปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ได้ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ระยะที่ 2 ในปี พ.ศ. 2564 เพื่อเริ่มดำเนินการปลูกป่าตามโครงการฯ ให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้จำนวน 400,000 ไร่ โดยเริ่มดีเดย์ปลูกต้นไม้พร้อมกันทั่วประเทศในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชาของทุกปี สำหรับปีนี้ตรงกับวันพุธที่ 26 พ.ค. 2564
นายณรงวิทย์ ชดช้อย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น กล่าวว่า ทางสวนสัตว์ขอนแก่นได้เล็งเห็นถึงความสำคัญกับโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ที่จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564 สำหรับ กิจกรรม “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564” ครั้งนี้ มีผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างสวนสัตว์ขอนแก่น มาร่วมปลูกต้น พะยอม ตะเคียนทอง และยางนา จำนวน 100 ต้น ในพื้นที่ 22 ไร่ มาปลูกภายในส่วนจัดแสดงสัตว์ทุ่งแสนกวาง เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพิ่มร่มเงา อีกทั้งยังเป็นการลดคลายร้อน ให้กับสัตว์ป่า และนักท่องเที่ยวบริเวณแห่งนี้ ได้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
รก.ผอ.สขก กล่าวเพิ่มเติมว่า การเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับภูเขาสวนกวางแห่งนี้ เป็นการป้องกันผลกระทบที่เกิดขึ้นจากไฟป่าได้ อีกทั้งยังได้ตระหนักถึงธรรมชาติที่กำลังจะหมดไป ซึ่งสวนสัตว์ขอนแก่นได้รับความอนุเคราะห์จากสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดขอนแก่น สังกัดกรมป่าไม้ ที่ได้มอบต้นไม้กว่า 100 ต้น อันได้แก่ ต้นตะเคียนทอง ยางนา พะยอม มาให้ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างสวนสัตว์ขอนแก่นร่วมกันปลูกภายในพื้นที่ส่วนจัดแสดงบสัตว์ทุ่งแสนกวาง สวนสัตว์ขอนแก่น บนพื้นที่ประมาณ 22 ไร่ ซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนทรัพยากรป่าไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว และความสมบูรณ์ของนิเวศ ทีเป็นผลดีต่อการบรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อม และรับมือกับภัยพิบัติ และความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ หรือ ภาวะโลกร้อนที่ก่อให้เกิดไฟป่าเกิดขึ้นในพื้นที่ใกล้เคียงและภายในพื้นที่สวนสัตว์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ได้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้กับนักท่องเที่ยวต่อไป