ขอนแก่น(ชมคลิป)ร.8 ร่วมกับCPF ทำข้าวกล่อง เมนูสูตรเด็ดข้าวกระเพาหมู ไข่เจียวรสอร่อย เพื่อปันน้ำใจช่วยพี่น้องประชาชนชาวขอนแก่น สู้ภัยโควิด-19


ที่ค่ายสีหราชเดโชไชย ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF โดยโรงงานผลิตอาหารสัตว์ขอนแก่น สนับสนุน กรมทหารราบที่ 8 ส่งมอบไข่ไก่สด 4,200 ฟอง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชน ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid -19 โดยทางพันเอก ณรงค์ วิชญาณวรวุฒิ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8 (ผบ.ร.8) รับมอบไข่ไก่สด จาก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF โดย โรงงานผลิตอาหารสัตว์ขอนแก่น สำหรับสนับสนุนโครงการ รถปันสุข Army Delivery ของกรมทหารราบที่ 8 เพื่อนำไปแจกจ่าย บรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ โดยมี นายบรรจง สมสงวน รองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แทนบริษัทฯ ส่งมอบ ณ กองบังคับการกรมทหารราบที่ 8 ค่ายสีหราชเดโชไชย ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ในโอกาสนี้ กรมทหารราบที่ 8 พร้อมด้วย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) CPF ได้ช่วยกันจัดทำข้าวกล่องสูตรเด็ด ด้วยเมนู ข้าวกระเพาหมู ไข่เจียว โดยใช้วัตถุดิบบางส่วน เป็นพืชผักสวนครัวที่ปลูกในพื้นที่ว่างของหน่วยของกำลังพล
การสนับสนุนในครั้งนี้ อยู่ภายใต้โครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัย โควิด-19” ซึ่ง CPF ตระหนักถึงความลำบากของพี่น้องประชาชนชาวไทยในช่วงภาวะวิกฤตโควิด-19 โดยได้ให้การสนับสนุนทุกภาคส่วนในการช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนและยืนหยัดเคียงข้างคนไทยให้ผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปให้ได้ สำหรับ โครงการ “รถปันสุข ช่วยเหลือผู้ประสบภัย COVID-19” กรมทหารราบที่ 8 ลงพื้นที่สู่ชุมชน โดยใช้ยานหนะของหน่วย และยานพาหนะส่วนตัวของกำลังพล นำเครื่องอุปโภค-บริโภค ไข่ไก่ ข้าวสาร อาหารแห้ง รวมถึงหน้ากากอนามัย และ”เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนถึงที่พักอาศัย ในพื้นที่ บ้านสุภัทรา หมู่ที่ 20 ต.สิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 โดยเฉพาะประชาชน กลุ่มเปราะบาง ที่ไม่สามารถเดินทางออกมารับความช่วยเหลือได้ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ กรมทหารราบที่ 8 ขอขอบพระคุณ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ที่ ร่วมปันสุข ปันน้ำใจสู่ชุมชน สู้วิกฤตโควิด-19 ในการดำเนินกิจกรรมยังคงอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด