กาฬสินธุ์(ชมคลิป)พระมอบถุงยังชีพช่วยเหลือชาวบ้านเดือดร้อนจากโควิด19


เจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์ มอบถุงยังชีพน้ำใจจากพระภิกษุสงฆ์ในอำเภอสหัสขันธ์ ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนได้รับผลกระทบจากโควิด ผู้ยากไร้ จำนวน 150 ชุด ขณะที่นายอำเภอสหัสขันธ์ เร่งเคาะประตูบ้านกระตุ้นยอดจองวัคซีน 8 ตำบล 85 หมู่บ้าน ยอดพุ่ง ผู้สูงวัยสนใจกว่าร้อยละ 86
ที่วัดกัลยา ณ บริหาร อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ พระครูกัลยาณทิวากร เจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์ พระครูสิริพัฒนนิเทศก์ รองเจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์จาก 8 ตำบล ในอำเภอสหัสขันธ์ ร่วมมอบถุงยังชีพให้กับชาวบ้านพื้นที่ต.นิคม ต.โนนบุรี จำนวน 150 ชุด โดยนายตระกูล หนูนิล นายอำเภอสหัสขันธ์ คณะผู้บริหาร ทต.โนนบุรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อแจกจ่ายไปถึงชาวบ้านที่เดือดร้อน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ระรอก 3 ภายใต้การควบคุมตามมาตรการ D-M-H-T-T-A และจำกัดจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมไม่เกิน 50 คน ในพื้นที่จัดกิจกรรม
พระครูกลัยาณทิวากร เจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์ กล่าวว่า เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะสงฆ์อำเภอสหัสขันธ์ ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรม จ.กาฬสินธุ์ ในงบประมาณประจำปี 2564 ภายใต้โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุฤดูร้อน สามเณร และบวชชีพราหมณ์ ภาคฤดูร้อน เป็นกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ผู้มีจิตศรัทธาจำนวนมากได้ร่วมบริจาคทรัพย์ สิ่งของ รวมถึงทำอาหารแจกจ่ายประชาชน แม้ว่าจะสถานการณ์ในพื้นที่จะไม่ค่อยรุนแรง แต่ต้องฝากถึงญาติโยมให้เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส พร้อม ๆ กับการแบ่งปัน ช่วยเหลือกันและกันในชุมชนต่อไป และยากให้ทุก ๆ คนสวมแมส 100% ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่าง ปฏิบัติตัวตามมาตรการที่รัฐออกมาเพื่อลดหยุดการแพร่เชื้อโยเร็วด้วย
จากนั้นได้นำสิ่งของถุงยังชีพจากคณะสงฆ์ จำนวน 22 ชุด ไปมอบให้กับผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้กักตัว ในพื้นที่ ต.โนนศิลา อ.สหัสขันธ์ โดยสถานการณ์ขณะนี้แม้ว่าจะมีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด19 จำนวน 5 และรักษาหายกลับบ้านแล้ว ยังมีการคุมเข้มทั้ง 18 อำเภอ รวมถึงการเคาะประตูดำเนินการไปแล้วทั้ง บ้าน8 ตำบล 85 หมู่บ้าน เพื่อจองวัคซีนในกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปี ขั้นไป สนใจลงจองวัคซี 6,320 คน จากจำนวนทั้งหมด 7,300 คน คิดเป็นร้อยละ 87.18 กลุ่มบุคคลที่มีโรคประจำตัว 7 โรค มีเป้าหมายทั้งหมด 2,834 ยอดจอง 2,204 คน หรือร้อยละ 79.85 นอกจานี้ในส่วนเจ้าหน้าที่ด่านหน้า บุคลากรการแพทย์ ซึ่งขณะนี้ ได้ฉีดเข็ม 1 เรียบร้อยแล้ว