ศรีสะเกษ-เกษตรกรชาวสวนยางพารา รวมพลัง มอบผลิตผลทางการเกษตรเป็นกำลังใจ จนท.-ปชช. ช่วงสถานการณ์โควิด-19

เกษตรกรชาวสวนยางพารา รวมพลัง มอบผลิตผลทางการเกษตรเป็นกำลังใจ จนท.-ปชช. ช่วงสถานการณ์โควิด-19 ขณะที่ กยท.ปล่อยกู้ รายละ 2.5 แสน เยียวยาเกษตรกร
เมื่อเร็วๆนี้ ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานรับมอบผลิตผลทางการเกษตร จากเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางพารา และการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อสนับสนุนภารกิจในการป้องกันในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นำโดย นายวัลลภ โศภิษฐพันธ์ ผอ.การยางแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย ประธานเครือข่ายสถาบันเกษตรชาวสวนยางจังหวัดศรีสะเกษ และคณะ โดยมี นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รอง ผวจ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย นพ.ทนง วีระแสงพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมรับมอบ
นายวัลลภ กล่าวว่า สิ่งของที่นำมามอบในครั้งนี้ เป็นพืชผลทางการเกษตรที่พี่น้องเครือข่ายเกษตรกรใน จ.ศรีสะเกษ ร่วมแรงร่วมใจกันบริจาคเพื่อสนับสนุนภารกิจในการป้องกันโรคระบาดโควิด-19 ประกอบด้วย มะละกอ มะเขือเทศ มะเขือพวง แตงกวา กล้วยน้ำหว้า พริก รวมถึงอาหารแห้ง อาทิ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และปลากระป๋อง เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อส่งมอบผ่านทางจังหวัด ในการนำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ถูกกักตัวอยู่ที่บ้านและพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อแบ่งเบาภาระและเป็นกำลังใจให้กับทุกภาคส่วน
นายวัลลภ กล่าวต่อไปอีกว่า นอกจากนี้ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่นี้ ทางการยางแห่งประเทศไทย ยังมีโครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินแก่เกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบกิจการยาง ที่เป็นสมาชิก ตามมาตรา 49 (3) ของระเบียบการยางแห่งประเทศไทย โดยการให้กู้ยืมเงิน รายละ 2 แสนบาท และเงินกู้ยืมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยาง ตามมาตรา 49 (5) อีกรายละ 50,000 บาท ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติ ได้แก่ อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัยและภัยแล้ง เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการรักษาพยาบาลของตนเอง เพื่อปรับปรุงที่อยู่อาศัย ยานพาหนะและเครื่องมือใช้ในการประกอบอาชีพ และเพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพเสริม เป็นต้น โดยปลอดดอกเบี้ยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 64 ถึง วันที่ 31 ส.ค. 64 ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ โทร.0-4561-7828 ในวันและเวลาราชการ.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ // รายงาน