เลย(ชมคลิป)นพค.23 กำลังพลบริจาคโลหิตช่วยกาชาดหลังคลังเลือดขาดแคลนช่วงโควิด


เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 14 พ.ค.2564 ที่ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พ.อ. ภาณุรัตน์ ดีเสมอ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23ฯ พร้อมกำลังพลหน่วย และกำลังพลชุดจิตอาสา จัดกิจกรรม “ร่วมใจบริจาคโลหิตแก้วิกฤต Covid – 19” จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ส่งผลกระทบให้จำนวนผู้บริจาคโลหิตลดลงอย่างมาก ทำให้ขาดแคลนโลหิตที่จะไปช่วยชีวิตผู้ป่วยโดยเฉพาะเป็นช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผู้บริจาคโลหิตลดลงอย่างมาก
พ.อ. ภาณุรัตน์ ดีเสมอ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 กล่าวว่า กิจกรรมที่มีต่อสังคมส่วนรวมของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 นำกำลังทหารร่วมบริจาคโลหิตแก้การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ เนื่องมาจากครั้งนี้นับเป็นประวัติศาสตร์ที่เกิดวิกฤติมากอีกครั้งหนึ่ง เพราะโรงพยาบาลใหญ่ทั่วประเทศ ประกาศขาดเลือดพร้อม ๆ กัน ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ไม่สามารถจ่ายเลือดให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ ได้อย่างเพียงพอ เนื่องจากผู้บริจาคโลหิตมีจำนวนลดลงทุกแห่งทั่วประเทศ อีกทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ได้ยกเลิกการจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ควบคุมการแพร่ระบาด และสถาบันการศึกษาปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นออนไลน์ ส่งผลให้มีปริมาณโลหิตบริจาควันละ 700-900 ยูนิตเท่านั้น โดยลดลงมากถึงร้อยละ 50 หากสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้ต่อไป อาจเกิดอันตรายแก่ผู้ป่วยถึงขั้นเสียชีวิตได้ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย วอนคนไทยสุขภาพดีช่วยกันบริจาคโลหิตอย่างเร่งด่วน
จากสถานการณ์ดังกล่าว พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด มีดำริให้จัดกำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมใจบริจาคโลหิตแก้วิกฤต Covid – 19 ในการนี้ พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา มีดำริให้หน่วยรณรงค์เชิญชวนกำลังพล และครอบครัว รวมทั้งเครือข่ายมวลชนในพื้นที่รับผิดชอบ ร่วมบริจาคโลหิตโครงการกองทัพไทย “ร่วมใจบริจาคโลหิตแก้วิกฤต Covid – 19” เพื่อสนับสนุนการสำรองโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับใช้ทางการแพทย์
ซึ่งหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกิจกรรม “ร่วมใจบริจาคโลหิตแก้วิกฤต Covid – 19” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยจัดกิจกรรมร่วมกับโรงพยาบาลเมืองเลย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสวรรค์ และราษฎร อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย มีผู้ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 34 คน ได้ยอดโลหิต จำนวน 15,300 ซีซี การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ประเทศไทยได้ก้าวผ่านสถานการณ์ที่ท้าทายนี้ไปด้วยกัน ณ ห้องประชุมหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา


ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / ขตว.เลย /