ขอนแก่น(ชมคลิป)รพ.ศูนย์ฯส่งทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ 19 คนช่วยเหลือ รพ.สนามเมืองทองธานี

โรงพยาบาลขอนแก่นส่งทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ 19 คน ที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เดินทางไปช่วยดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนาม ที่เมืองทองธานี

          วันที่ 12 พ.ค. 64 ที่ รพ.ขอนแก่น พญ. นาตญา  มิลล์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมด้วยแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์  ได้ร่วมกันให้กำลังใจ กับทีมบุคลากรการแพทย์  ที่มีกำหนดเดินทางไปร่วมปฏิบัติภารกิจที่โรงพยาบาลสนาม เมืองทองธานี ตามการประสานงานร่วมกระทรวงสาธารณสุขในการขอรับการสนับสนุนทีมบุคลากรทางการแพทย์ สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ที่โรงพยาบาลสนาม ตามระยะเวลาที่กำหนด

             พญ.นาตยา  มิลล์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น กล่าวว่า ทันทีที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้รับการประสานงานจากกระทรวงสาธารณสุข ในการขอรับการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ โดยเฉพาะทีมที่มีประสบการณ์ในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 มาแล้วให้ไปประจำการและปฏิบัติการที่ โรงพยาบาลสนาม ที่อิมแพคอารีนาเมืองทองธานี ที่ได้จัดตั้งขึ้น จึงได้มีการหารือและประสานงานร่วมบุคลากรทางการแพทย์ร่วม ในทุกโรงพยาบาลในพื้นที่ จ.ขอนแก่น จนสามรรถส่งบุคลากรทางการแพทย์ชุดแรกรวม 19 คนเดินทางไปรายงานตัวที่โรงพยาบาลสนาม ได้ในช่วงค่ำของวันนี้ โดยมี นพ.สมศักดิ์  ประฎิภาณวัตร รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลขอนแก่น เป็นหัวหน้าทีม

              คณะทำงานชุดแรกที่จะเดินทางไปวันนี้ ประกอบดด้วยบุคลากรทางการแพทย์หลักจาก โรงพยาบาลขอนแก่น คือนายแพทย์ 2 คน พยาบาล 10 คนและเภสัชกร 1 คน ขณะที่อีก 9 คนเป็นบุคคลกรทางการแพทย์ จากโรงพยาบาลต่างๆในเขต จ.ขอนแก่น ซึ่งจะเดินทางไปในช่วงบ่ายของวันนี้ และรายงานตัวต่อโรงพยาบาลสนามในช่วงค่ำของวันนี้เพื่อรับมอบภารกิจตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ในการ รักษาผู้ป่วยติดเชื้อที่มีอาการปานกลางและไม่รุนแรง โดยทีมแพทย์ขอนแก่น จะปฏิบัติหน้าที่ชุดแรกในช่วงระหว่างวันที่ 13-27 พ.ค. ทุกคนมีประสบการณ์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19  และได้ปฏิบัติงานในพื้นที่มาตลอดระยะเวลาของการแพร่ระบาดในช่วงที่ผ่านมาอย่างมีประสิทธิภาพ

           นายแพทยืสมศักดิ์  ประฏิภาณวัตร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลขอนแก่น กล่าว่า นำทีมแพทย์และบุคลากรการแพทย์ ทั้งจากโรงพยาบาลขอนแก่นและโรงพยาบาลอื่น จำนวน 19 คน ที่มีประสบการในการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เดินทางไปปฏิบัติภารกิจร่วมกับบุคลากรการแพทย์จากทั่วประเทศ ในการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อที่มีอาการปานกลางและไม่รุนแรง ที่โรงพยาบาลสนามเมืองทองธานี เนื่องจากปัจจุบันยังคงพบผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็นจำนวนมากทุกวัน ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จังหวัดขอนแก่น มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง เหลือแค่เพียง 1-2 คนต่อวัน