นครพนม(ชมคลิป)เดินหน้ามาตรการเคาะประตูบ้านพีอาร์เชิงรุก รับลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด -19


วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ที่อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม นำคณะผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมลงพื้นที่ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานในการบริหารจัดการวัคซีนและชี้แจงการให้บริการรับลงทะเบียนจองสิทธิ์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 แก่บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลท่าอุเทน สาธารณสุขอำเภอท่าอุเทน และตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ซึ่งจะมีการลงพื้นที่เคาะประตูบ้านปฏิบัติการเชิงรุก อธิบายถึงสถานการณ์การแพร่ระบาด ความจำเป็น ขั้นตอนการเข้ารับวัคซีน การเฝ้าระวังหลังฉีด 30 นาทีแรกและการเฝ้าระวังหลังกลับบ้าน รวมถึงประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการฉีดวัคซีนที่จำทำให้มีผู้ป่วยเป็นโรคน้อยลง ความรุนแรงของโรคลง ลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค ลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา ทำให้ระบบสาธารณสุขดีขึ้น เศรษฐกิจดีขึ้น ทำให้ทุกคนมีชีวิตความเป็นอยู่กลับคืนสู่ภาวะปกติได้เร็วขึ้น
โดยภายหลังการประชุมคณะเจ้าหน้าที่ได้แยกย้ายกันนำรถรับลงทะเบียนวัคซีนเคลื่อนที่ Vaccine Mobile Unit ออกปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ประกาศเชิญชวนประชาชนชาวนครพนมทันที พร้อมกับมีการตั้งโต๊ะรับลงทะเบียนจองสิทธิ์ให้กับผู้ที่สมัครใจ ทั้งนี้นอกจากการลงทะเบียนด้วยการเคาะประตูบ้านแบบนี้แล้ว ประชาชนที่สนใจยังสามารถลงทะเบียนผ่านทางทาง Line QA หรือ Application “หมอพร้อม” หรือจะติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน หรือ รพ.สต. ในพื้นที่ หรือแจ้งประสาน อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านก็ได้เช่นเดียวกัน หรือจะไปลงทะเบียนจองสิทธิ์กับรถรับลงทะเบียนวัคซีนเคลื่อนที่ ณ จุดให้บริการของแต่ละอำเภอก็ได้ ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วยข้อมูลโควิด – 19 จังหวัดนครพนม โทร 082-8498155 และ 061-0192999
สำหรับการฉีดวัคซีนนั้นผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง ประกอบด้วย คือโรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน และโรคอ้วน จะเริ่มฉีด ในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ส่วนกลุ่มประชาชนทั่วไป (อายุ 18-59 ปี) จะสามารถลงทะเบียนจองสิทธิ์ได้ในเดือนกรกฎาคม ซึ่งจะเริ่มฉีดวัคซีนในเดือนสิงหาคม 2564 เป็นต้นไป