มหาสารคาม(ชมคลิป) มมส.อ้าแขนรับ ‘น้องโวลต์’ นิสิตคณะแพทย์ป้ายแดงสานฝันเป็นคุณหมอ

ม.มหาสารคามบ้านหลังที่สองเปิดใจรับพร้อมรับดูแลน้องโวลต์ นร.เรียนเก่งแต่ยากจน หลังยืนยันสิทธิ์เป็นนิสิตคณะแพทยศาสตร์…สานฝันสู่อาชีพหมอ…รักษาคนไข้
วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 2564 เวลา 13.00 น . ที่ห้องประชุมคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและนโยบาย และ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ได้มีโอกาสพูดคุย รับฟังและพร้อมให้การช่วยเหลือดูแล นางสาวณัฐวดี เหล่าบุบผา หรือ น้องโวลต์ นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เรียนดีแต่ฐานะทางบ้านยากจน มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเรียนคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และสามารถสอบเข้าเรียนต่อได้ด้วยความรู้ความสามารถของตนเอง ตามที่ข่าวสื่อต่างๆที่ได้นำเสนอไป และมีผู้ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนทุนการศึกษาให้เป็นจำนวนมาก เพื่ออยากให้น้องทำตามความฝันหรือที่ตั้งใจไว้ด้วยความมุ่งมั่น
รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความยินดีและพร้อมที่จะดูแล ให้การสนับสนุนเพิ่มเติมจนสำเร็จการศึกษา และในวันนี้ มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษานิสิตแพทย์ปี1 คำนวณค่าใช้จ่ายและแผนค่าใช้จ่าย ซึ่งหากไม่เพียงพอมหาวิทยาลัยจะหาแนวทางช่วยเหลือต่อไป ขอให้ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ และน้องโวลต์ ไม่ต้องกังวล ขอเพียงให้ตั้งใจเรียน และมั่นใจว่าคณะแพทยศาสตร์ มมส มีความพร้อมทั้งทางด้านหลักสูตรการเรียนการสอน มีอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถ อุปกรณ์การเรียนที่พร้อม มีแหล่งฝึกรองรับ จบไปเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ ออกไปรับใช้สังคมและประกอบอาชีพหมอ ช่วยเหลือคนไข้ ได้ตามที่ใฝ่ฝันไว้อย่างแน่นอน
ด้าน นางสาวณัฐวดี เหล่าบุบผา (น้องโวลต์) กล่าวว่า ตอนนี้ตนได้ยืนยันสิทธิ์ในการเข้าเรียนที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นสายอาชีพที่ตนเองใฝ่ฝันว่าอยากเป็นหมอ ตนตั้งใจเรียน ตั้งใจอ่านหนังสือเพื่อให้มีคะแนนสูง จะได้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนแพทย์และก็สามารถทำได้ตามที่ฝัน แต่มีอุปสรรคที่บ้านฐานะยากจน แต่ก็ไม่เคยย่อท้อ ในระหว่างเรียนก็หารายได้เสริมช่วยเหลือทางบ้าน เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว ถึงวันนี้ขอกราบขอบพระคุณทุกท่าน ที่ได้ทราบข่าวและบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนในเรื่องทุนการศึกษา ทำให้มีโอกาสได้เรียนต่อ ซึ่งขณะนี้เป็นเงินมากพอที่จะใช้เพื่อการศึกษาของตนเองแล้ว และขอปิดการรับบริจาค เงินทุกบาทที่ท่านให้ จะวางแผนการใช้เงินอย่างรอบคอบเกิดประโยชน์มากที่สุด เงินส่วนหนึ่งจะได้แบ่งปันหรือบริจาคให้น้องๆ ที่ลำบากหรือประสบปัญหาเหมือนตนเองด้วย และตนจะตั้งใจเรียน เป็นเด็กดี และทำหน้าที่