นครพนม – ร.3 พัน.3 ลงพื้นที่รับซื้อไข่ไก่จากผู้เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่รายย่อย ช่วยบรรเทาความเดือดร้อน เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรโดยตรง

พันโท ศรณณัฐ นวลมณี ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 (ผบ.ร.3 พัน 3) สั่งการให้กำลังพลของหน่วยออกรับซื้อไข่ไก่จากผู้เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่รายย่อย ในพื้นที่ ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม ในการรับซื้อไข่ไก่มาประกอบเลี้ยงให้กับกำลังพลทหารกองประจำการของหน่วย พร้อมทั้งยังได้แจกจ่ายให้กำลังพลและครอบครัว เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัว ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้ หน่วย ร.3 พัน.3 ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดนครพนม ยังได้ผนึกกำลังในการประชาสัมพันธ์ เพื่อเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายไข่ไก่ในราคาถูกให้กับประชาชน และผู้ที่สนใจโดยจะจำหน่าย ณ ลานหน้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม ในโอกาสต่อไป ภายใต้มาตรการการควบคุมสถานการณ์ไวรัส โควิด -19 อย่างเคร่งครัด

จากสถานการณ์ที่ไข่ไก่ล้นตลาด เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่นครพนม ขณะนี้กำลังประสบปัญหาไข่ไก่ล้นตลาด พบว่าเกือบ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาการซื้อขายไข่ไก่ในท้องตลาดซบเซา เนื่องจากการคุมเข้มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ประกอบกับเริ่มวิตกกังวล ทำให้การบริโภคไข่ไก่ทรุดคนซื้อไข่น้อยลง ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ ในพื้นที่ จ.นครพนม ให้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรโดยตรง


ภาพ : ขอบคุณภาพจาก ร.3 พัน.3
ข่าว : พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร