ศรีสะเกษ – เมืองดอกลำดวน ‘เป่ายิงชุบ’ แค่ชนะ’ทาว’เพื่อแสดงวิชั่นเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว


เมื่อเร็วๆนี้ ที่ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้มีคำสั่งสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่ สทท.025/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ ประกอบด้วย ดร.อรอุมา ไชยเศรษฐ เป็นประธานกรรมการสรรหาฯ นางวาสิตา น้อยพรหม จากสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวศรีสะเกษ เป็นกรรมการ และนางประพันธ์ หงส์ศิลา จากสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ เป็นกรรมการ
โดยการสรรหาประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ ในครั้งนี้ มี ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ และนายสุรพล ตั้งคณสกุล ลงสมัครชิงตำแหน่ง เพื่อขับเคลื่อนงานด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด โดยในการสรรหาฯในครั้งนี้ ประธานกรรมการ ได้ให้ผู้สมัครทั้งสองคน เป่ายิ้งฉุบ ในการเลือกลำดับการแสดงวิสัยทัศน์ต่อหน้าคณะกรรมการ พร้อมตอบคำถามทีคนละ โดยมีการอนุญาตให้ผู้สังเกตการณ์จากผู้สมัครทั้ง 2 คน ร่วมรับฟังวิสัยทัศน์ด้วย แต่ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนและผู้เข้าร่วมรับฟัง หรือผู้สังเกตการณ์ บันทึกภาพเคลื่อนไหวและเสียง อย่างเด็ดขาด เมื่อคณะกรรมทั้ง 3 คน ได้ลงคะแนนแล้ว จะได้เสนอต่อกรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พิจารณาแต่งตั้งต่อไป.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ // รายงาน