นครพนม-สั่งปิด 2 หมู่บ้าน ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย สะสมรวม 77 ราย เพิ่มมาตรการสร้างความมั่นใจให้ประชาชนในชุมชน


วันที่ 25 เมษายน 2564 ที่ห้องประชุมร่มฉัตร ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม และนายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ร่วมกันแถลงข่าวการตรวจพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด -19 ของจังหวัดนครพนม ที่วันนี้มียอดสะสมเพิ่มขึ้นอีก 4 ราย รวมเป็น 77 ราย โดยรายที่ 74,75 เป็นผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันรายที่ 67 ซึ่งเมื่อ 2 รายนี้ติดเชื้อเพิ่มเติมขึ้นมา ทำให้วันนี้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนมซึ่งได้มีการหารือร่วมกับทางอำเภอและท้องที่หมู่บ้านมีมติปิดบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 15 อำเภอปลาปาก เป็นเวลา 3 วัน เพื่อสืบสวนสอบสวนโรค ตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อเคลียร์พื้นที่เป้าหมายประมาณ 1,200 คน ก่อนที่จะมีการกระจายเชื้อไปยังหมู่บ้านข้างเคียง ส่วนรายที่ 76 เป็นนักเที่ยวที่ไปสถานบันเทิงชื่อดังนครพนม และรายที่ 77 เป็นผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันรายที่ 76
โดยในวันนี้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนมได้เปิดเผยว่า ปัจจุบันนครพนมมีผู้ป่วยติดเชื้อที่ทำการรักษาอยู่ 75 ราย มีผู้ป่วยที่มีจะต้องให้ดมออกซิเจนธรรมดา 3 ราย ส่วนคนไข้รายอื่นมีอาการปกติ โดยมีอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้กลับบ้านพรุ่งนี้ประมาณ 10 ราย เพราะรักษาครบ 10 วันตามเกณฑ์ของกรมการแพทย์แล้ว และวันต่อๆ ไปก็จะมีผู้ที่ได้กลับบ้านเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามลำดับการเข้ารับการรักษาและอาการ ซึ่งเราจะมีการประเมินเป็นรายๆ ไป รวมถึงมีมาตรการพิเศษเพิ่มเติมขึ้นมาจากแนวทางของกรมการแพทย์ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจให้ประชาชนในพื้นที่ คือผู้ที่จะกลับบ้านต้องตรวจหาปริมาณเชื้อเพื่อเป็นการยืนยันว่าปริมาณของเชื้อได้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ลดลง และมีผลตรวจเอกซเรย์ปอดดี ส่วนกลับไปแล้วก็ไม่ได้ให้ไปใช้ชีวิตตามปกติในพื้นที่ แต่ยังต้องกักตัวอีกเป็นเวลา 14 วัน โดยจะมีทีมแพทย์ อสม.ในพื้นที่ติดตามอาการอย่างต่อเนื่อง
ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้เปิดเผยว่า สำหรับไทม์ไลน์ที่จังหวัดออกมานั้นขอยืนยันว่าข้อมูลที่ทีมแพทย์ทำการสอบสวนโรคมีการเก็บรายระเอียดเชิงลึกทั้งหมดแล้ว ประชาชนสามารถสบายใจได้ อย่าได้กังวลว่าจะไปในสถานที่เสี่ยงหรือป่าว เนื่องจากข้อมูลตามไทม์ไลน์ที่เห็นมีสถานที่ไม่เยอะ ซึ่งจากการปฏิบัติงานเชิงรุกของเจ้าหน้าที่ถ้าใครมีความเสี่ยงสูงจะได้รับการติดต่อไปทันทีถ้าผู้ป่วยไม่มีการปกปิดข้อมูล และอันไหนที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่สำคัญที่ทำให้ประชาชนรู้ไปแล้วมีความวิตกกังวล ตื่นตระหนกตกใจก็ไม่ได้ลงให้ เช่น ที่ไม่ได้ลงตำบล หมู่บ้าน เพราะอาจจะถูกเหมาร่วมทั้งหมด ซึ่งตรงนี้อาจจะก่อให้เกิดความแตกแยกในชุมชนได้ แต่อันไหนที่จำเป็นจะลงในไทม์ไลน์ทั้งหมด โดยก่อนจะมีการเผยแพร่ข้อมูลทุกครั้งจะมีการชั่งน้ำหนักถึงผลเสียและผลได้ก่อนเสมอ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกคน
ส่วนรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้เปิดเผยในเรื่องการติดตามพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาจากจังหวัดเสี่ยงทั้ง 18 จังหวัดที่เข้ามาสู่พื้นที่จังหวัดนครพนม ตามตำบล หมู่บ้านต่างๆ ว่า ต้องขอความร่วมมือทุกท่านที่เข้ามาได้แจ้งข้อมูลกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. หรือทางกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้รับทราบในเบื้องต้นด้วย ซึ่งปัจจุบันมีพี่น้องมาจากจังหวัดเสี่ยงเป็นจำนวนมาก โดยในแต่ละวันจะมีการจัดข้อมูลในแต่ละอำเภอ ทั้ง 12 อำเภอ เพื่อตรวจสอบว่ามีคนกลับมาในพื้นที่เท่าไร กี่คน เป็นการตรวจเช็คข้อมูลและนำมาใช้ในการบริการจัดการสถานการณ์และความเสี่ยงต่าง ๆ โดยผู้ที่เข้ามาแล้วทุกคนจะได้รับการแนะนำในเรื่องของการปฏิบัติตัว การตรวจร่างกาย และการกักตัวเป็นเวลา 14 วัน ส่วนใครที่จะกลับก่อนก็ฝากให้แจ้งข้อมูลกับทางพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกัน ทั้งนี้สำหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามหรือไม่กักตัวถือว่ามีความผิด และประชาชนในพื้นที่ที่พบเห็นสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เพื่อดำเนินการได้ทันทีเป็นการร่วมด้วยช่วยกัน ในการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิคในครั้งนี้
ข่าว/ภาพ ประทีป วชิระธัญญากุล นครพนม