มุกดาหาร(ชมคลิป)ขอความร่วมมืองดจัดทุกกิจกรรมที่มีการรวมคน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโควิด 19


จังหวัดมุกดาหาร ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อครั้งที่ 20/2564 เพื่อพิจารณายกระดับมาตรการการแพร่ระบาดโควิด -19 โดยขอความร่วมมือให้งดจัดทุกกิจกรรมที่มีการรวมคน ส่วนโรงพยาบาลสนาม “ศูนย์ฮักแพงชาวมุกดาหาร ” พร้อมใช้งาน
24 เมษายน 2564 นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อครั้งที่ 20/2564 โดยมีนายบุญช่วย น้อยสันเทียะ นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายประวิตร ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร นายแพทย์พงษ์วิทย์ วัชรกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหาร ร่วมประชุมณ ห้องประชุมแก้วกินรี ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร โดยที่ประชุมได้รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด -19ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเมื่อวันที่ 23 เม.ย ที่ผ่านมาพบผู้ติดเชื้อฯที่อำเภอดงหลวง 5 ราย รวมเป็น 16 ราย จึงมีความจำเป็นต้องยกระดับมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่ โดยให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร เสนอมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาด
นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า จังหวัดมุกดาหารได้มีคำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ 1577/2564 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ช่วงระหว่างวันที่ 20-30 เมษายน 2564 ไปแล้ว ทั้งการห้ามดำเนินการหรือจัดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค และกำหนดมาตรการเร่งด่วน เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรค แต่สถานการณ์ในปัจจุบันยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหาร จึงมีความจำเป็นต้องยกระดับในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไม่ให้ลุกลามไปมากกว่านี้ เช่น การจัดงานต่างๆ ขอให้งด เพื่อหลีกเลี่ยงการรวมคน การหลีกเลี่ยงการเดินทาง โดยจังหวัดได้เพิ่มมาตรการด่านชายแดน (ด่านความมั่นคงชายแดน) และเพิ่มจุดคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัด ทั้งพื้นที่ชั้นนอกและชั้นในตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ โควิด-19
หลังจากนั้น นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมโรงพยาบาลสนาม ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ สำหรับผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ หากผู้ป่วยยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น อาจมีความจำเป็นต้องเปิดใช้โรงพยาบาลสนามที่เตรียมไว้ซึ่งใช้ชื่อว่า “ศูนย์ฮักแพงชาวมุกดาหาร “ ตั้งอยู่ที่อาคารจงวุฒิเวศย์ บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดมุกดาหาร รองรับผู้ป่วยได้ 180 คน ในผู้ป่วยที่อาจไม่แสดงอาการ หรือมีอาการเล็กน้อย ส่วนการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการ โรงพยาบาลในจังหวัดมุกดาหารได้เตรียมไว้สำหรับการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลจำนวน 120 เตียง ซึ่งคาดว่าเพียงพอสำหรับจำนวนผู้ป่วย แต่ทั้งนี้ขอให้อย่าประมาท และให้ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เช่น การรักษาระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ ลงทะเบียน ไทยชนะ หมอชนะ


อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร