คลินิกสุขใจ รพ.ชุมแพ แนะการดูแลสุขภาพใจ สำหรับประชาชน ในสถานการณ์โควิด-19

วันนี้ (19 เม.ย.64) รศ.นพ.ธวัชชัย กฤษณะประกรกิจ นายแพทย์ประจำคลินิกสุขใจ โรงพยาบาลชุมแพ เปิดเผยว่า เมื่อท่านหรือญาติมิตรมีความกังวล กลัวการติดเชื้อโรค ให้ยอมรับว่า ความกลัว วิตกกังวล เป็นความไม่สบายใจที่เกิดขึ้นได้เป็นธรรมดา ความวิตกกังวล มี 2 แบบ

1. ความวิตกกังวลพอดี – เป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์เพื่อช่วยให้เกิดการเตรียมพร้อมตนเอง ในการป้องกันการติดเชื้อ ได้แก่ สวมหน้ากาก ล้างมือ เว้นระยะห่างทางสังคม
2. ความวิตกกังวลเกินพอดี- เป็นกังวลมากเกินกับการติดเชื้อ จนมีอาการกระวนกระวายใจ คิดฟุ้งซ่าน คิดติดลบ ร้อนรนกลัวไปต่างๆ

– ให้ตั้งสติ สูดลมหายใจเข้า-ออก ยาวๆ
– ทบทวนว่าได้ป้องกันตนเองดีพอหรือยัง และมีความเสี่ยงในการติดเชื้อมากเพียงใด
– ฝึกปล่อยวางความกังวลที่เกินพอดี
– เปลี่ยนอารมณ์ ด้วยการผ่อนคลาย ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ออกกำลังกาย สวดมนต์ไหว้พระให้ใจสงบ นอนพักผ่อนให้เพียงพอ เลี่ยงสิ่งเสพติด
– หากมีประวัติ ความเสี่ยงสูง ได้แก่ สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ+ เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง หรือ มีอาการไข้หวัดไอเจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ให้เดินทางไปตรวจที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน
– กรณี เดินทางมาจากจังหวัดที่มีการติดเชื้อตามประกาศ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อประเมินความเสี่ยง รับคำปรึกษา และ ป้องกันตัวเอง เว้นระยะห่างทางสังคม งดไปในที่สาธารณะ และ สแกนไทยชนะ เมื่อไปในที่ต่างๆ
– หากพบเห็นผู้ใดมีความไม่สบายใจอย่างมาก เช่น ตื่นตระหนก หวาดระแวงไปหมด ซึมเศร้า ท้อแท้ชีวิต รู้สึกหมดหนทาง คิดฆ่าตัวตาย ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลใกล้บ้าน โทร.สายด่วน “โควิด-19 ชุมแพ ” 095-6704292

** ความกังวล เป็นธรรมชาติของจิตใจ ที่จะช่วยให้มีการเตรียมพร้อมเผชิญสถานการณ์ และด้วยการตั้งสติ มีข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริง จะช่วยให้ดำรงชีวิตได้ตามวิถีความปกติใหม่ ( New Normal ) อย่างเป็นสุข