โรงพยาบาลชุมแพ ระดมคัดกรองผู้สัมผัสผู้ป่วยโรคโควิด-19 รายที่ 5

วันที่ 18 เม.ย.64 โรงพยาบาลชุมแพ นำโดย แพทย์หญิงดวงพร อัศวราชันย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแพ ระดมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการคัดกรองผู้สัมผัสเสี่ยงสูงผู้ป่วยโรคโควิด-19 รายที่ 5 ที่มารักษาที่โรงพยาบาลชุมแพ ตามที่ผู้ป่วยได้แจ้งใน timeline จำนวน 47 คน ทั้งร้านไอศครีม ร้านกาแฟ 2 ร้าน หน่วยเกณฑ์ทหาร ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการพบว่า ผลเป็นลบทั้งหมด

พญ.ดวงพร อัศวราชันย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแพ กล่าวว่า แม้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงวงที่ 1 จะได้รับตรวจได้ครบ และผลเป็นลบ แต่ขอให้ทุกคนที่สัมผัสผู้ป่วยเฝ้าระวังตัวเอง สังเกตอาการต่อให้ครบ 14 วัน และให้ดำเนินการป้องกันอย่างเคร่งครัด โดยสวมหน้ากากตลอดเวลา ล้างมือสม่ำเสมอ เว้นระยะห่าง งดสังสรรค์ และใช้ภาชนะแยก เพื่อช่วยกันลดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อในครั้งนี้ ทางโรงพยาบาลก็ยังคงติดตามอาการ ถ้าผิดปกติให้รีบแจ้งทางงานควบคุมโรค ผ่านสายด่วนชุมแพ 095-6704292 หรือ ID Line @107dmlxm ซึ่งโรงพยาบาลชุมแพเราพร้อมดูแลท่าน เพื่อการยุติการระบาด และต้องขอขอบคุณชาวชุมแพที่ช่วยเหลือกัน ตอนนี้เราต้องสามัคคี ร่วมใจกันสู้ COVID-19