นครพนม(ชมคลิป)บุคลากรด่านหน้านครพนม รับวัคซีนโควิดเข็มแรก


วันที่ 8 เมษายน 2564 ที่ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ ชั้น 5 อาคารอำนวยการโรงพยาบาลนครพนม ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด – 19 ล๊อตแรกของจังหวัดนครพนมที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล บรรยากาศเป็นได้ด้วยความตื่นเต้นของบุคลากรด่านหน้าที่มาเข้าคิวเพื่อรับวัคซีนในครั้งนี้ กระทั้งเมื่อทุกอย่างพร้อม นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนายมานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม นายแพทย์สมโภชน์ กังวานธีรวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม จึงได้นำคณะบุคลากรด่านหน้าที่ประกอบไปด้วย แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานด่านหน้า และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เข้ารับวัคซีนตามขั้นตอนที่ได้มีการแบ่งจุดให้บริการไว้ 8 จุด เริ่มตั้งแต่การลงทะเบียน ชั่งน้ำหนัก วัดความดัน จากนั้นไปที่จุดคัดกรองเพื่อทำการซักประวัติ รอฉีดวัคซีน เมื่อได้คิวก็เข้ารับวัคซีนแล้วมานั่งรอดูอาการข้างเคียงหากมีผลก็จะมีทีมแพทย์และเครื่องมือปฐมพยาบาลรอให้การดูแลอย่างใกล้ชิด รวมถึงรับชมวีดีทัศน์การใช้งานแอพพิเคชั่น Line หมอพร้อม สำหรับการกรอกและบันทึกข้อมูลต่าง ๆ โดยจุดตรงนี้จะใช้เวลาในการรออย่างน้อย 30 นาที จากนั้นไปที่จุดคัดกรองก่อนกลับบ้านเพื่อเช็คความดันและตรวจเช็คอาการอีกครั้งเมื่อร่างกายปกติก็รับใบนัดที่จะมาฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ซึ่งมีระยะเวลาห่างกัน 21 วัน จากนั้นมาเช็คประวัติลงทะเบียนประเมินผลแอพลิเคชัน line หมอพร้อม ว่ามีความเรียบร้อยหรือไม่สำหรับบุคลลากรที่มีสมาร์ทโฟน ส่วนที่ไม่มีก็จะรับเอกสารสำหรับการกรอกข้อมูลอาการหลังฉีดวัคซีนไปเพื่อนำไปกรอกและเฝ้าระวังตนเองที่บ้าน ทั้งนี้บุคคลากรด่านหน้าทุกคนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนในครั้งนี้จะมีเจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังอาการอย่างใกล้ชิด
สำหรับวัคซีนโควิดล๊อตแรกนี้ จังหวัดนครพนมได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น 1,800 โด๊ส เพื่อฉีดให้บุคลากรด่านหน้า เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับทุกคนที่ได้เสียสละและมีความเสี่ยงต่อโรค ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาพยาบาล ดูแลผู้ป่วยและประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีความมั่นใจ มีประสิทธิภาพและป้องกันควบคุมโรคได้อย่างปลอดภัย โดยการบริหารจัดการวัคซีนที่ได้รับในครั้งนี้ แบ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์ 400 ราย อสม. 500 ราย ประกอบด้วย อำเภอเมือง 450 ราย อำเภอธาตุพนม 250 ราย อำเภอท่าอุเทน 100 ราย และอำเภอศรีสงคราม 100 ราย ในส่วนของกลุ่มเป้าหมายที่จะรับวัคซีนตามแผนการกระจายและฉีดวัคซีน ระยะที่ 2 ของจังหวัดนครพนม นั้นมีการคาดการณ์ว่าจะมีผู้สมัครใจเข้ารับวัคซีน แบ่งเป็นกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด้านหน้าทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 13,865 ราย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิดที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย 2,639 ราย บุคคลที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค ที่มีอายุตั้งแต่ 18 – 59 ปี จำนวน 25,994 ราย บุคคลที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 67,631 ราย และกลุ่มประชาชนทั่วไปอายุ 18 – 59 ปี อีกจำนวน 364,616 ราย