ขอนแก่น(ชมคลิป)พ่อเมืองหมอแคนสั่งห้ามจัดคอนเสิร์ตทุกอำเภอในช่วงสงกรานต์

จังหวัดขอนแก่นเรียกสถานประกอบการประชุม เพื่อวางแผนป้องกัน การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 พร้อมกับวางมาตรการเข้มในช่วงการจัดงานสงกรานต์ที่จะเริ่มขึ้นในระหว่างวันที่ 8-15 เม.ย.64 โดยห้ามจัดคอนเสิร์ตทุกอำเภอ

          วันที่ 6 เม.ย 64 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า หลังจากที่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลศรีนครินทร์  2 ราย คือรายที่ 15 และ 16  ล่าสุดทางคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ได้ออกคำสั่งประกาศฉบับที่ 30 เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และป้องกันติดเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19

1.ให้งดจัดงานคอนเสิร์ตในทุกสถานที่ของจังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 6-18 เม.ย. 64  การบังคับใช้มาตรการป้องกันโรค ให้เจ้าของ ผู้ประกอบการ หรือผู้ดูแลรับผิดชอบสถานที่กิจกรรมและกิจการต่าง ๆ จัดให้มีมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด และให้ผู้ใช้บริการหรือเข้าไปยังสถานที่ การบังคับใช้มาตรการป้องกันโรค ให้เจ้าของ ผู้ประกอบการ หรือผู้ดูแลรับผิดชอบสถานที่

กิจกรรมและกิจการต่าง ๆ จัดให้มีมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด และให้ผู้ใช้บริการหรือเข้าไปยังสถานที่หรือร่วมทำกิจกรรมเช่นว่านั้น ถือปฏิบัติดังนี้  (1) ให้จัดบริการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย หรือคัดกรองอาการป่วยในระบบทางเดินหายใจ (2) ให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า (3) ให้จัดการอำนวยความสะดวกในการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อยหนึ่งเมตร และจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมิให้แออัด หากมีการจัดกิจกรรมให้พิจารณาตามสัดส่วนของพื้นที่ กับผู้ร่วมกิจกรรมในพื้นที่ปิดขนาด 5 ตารางเมตรต่อคน ในพื้นที่เปิดขนาด 4 ตารางเมตรต่อคน

(4) จัดให้มีที่ล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค (5) จัดให้มีการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่ที่เกี่ยวข้องก่อนการทำกิจกรรม รวมทั้ง ระหว่าง และภายหลังการทำกิจกรรมด้วย (6) จัดให้มีการลงทะเบียนแพลตฟอร์มไทยชนะ หรือแพลตฟอร์มหมอชนะ ในการเข้าออกสถานที่สาธารณะ และสแกน QR Code รายงานตัวของจังหวัดขอนแก่น เมื่อเข้ามาในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

            ในส่วนการตรวจบุคลาการในคระแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ รวมทั้งผู้ที่เข้ามาใช้บริการในสถานบันเทิงมาเจนต้า  ผลออกมาเป็นลบ ซึ่งจะต้องมีการตรวจซ้ำเป็นรอบที่ 2 อีกครั้ง โดยทั้งหมดจะต้องมีการกักตัวเป็นเวลา 14 วัน เพื่อจะมาตรวจรอบที่ 2 ต่อไป

           และจะได้เรียกสถานประกอบการทุกแห่งของทุกอำเภอในจังหวัดขอนแก่น ได้ประชุมเพื่อทความเข้าใจ หลังจังหวัดขอนแก่นได้ประกาศฉบับที่ 30 ออกไป เพื่อจะได้ไม่ให้มีการจัดคอนเสิร์ต รวมทั้งมาตรการป้องกันโควิด-19 ที่เข้มข้น.