ขอนแก่น(ชมคลิป)ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 ตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่รวมทั้งประชาชนที่ตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ

พลตรี คณธัช ชนะกาญจน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 ลงพื้นที่สังเกตการณ์การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2564 ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดมี พันเอก ปฏิภาณ  พนาพิศาล ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 21 ประธานคณะกรรมการตรวจเลือกฯ นำเยี่ยมชม โดยผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 ได้เน้นย้ำตามนโยบายสั่งการของผู้บัญชาการทหารบก ในเรื่องการประชาสัมพันธ์ร้องขอเข้าเป็นทหารกองประจำการ สิทธิต่างๆ ที่ทหารกองประจำการจะได้รับ

การตรวจเลือกฯ จะต้องดำเนินการอย่างโปร่งใส ยุติธรรม ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการตรวจเลือกฯ ปี 2564 ตลอดจนการอำนวยความสะดวกให้กับทหารกองเกินที่มาเข้ารับการตรวจเลือกฯ รวมทั้ง พี่ น้อง ประชาชน ที่เดินทางมาให้กำลังใจบุตรหลาน พร้อมเน้นย้ำเกี่ยวกับมาตรการการป้องกันไวรัสโควิด-19 ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเข้มงวด

โดยเฉพาะการเว้นระยะห่างทางสังคม พร้อมพบปะให้กำลังใจคณะกรรมการตรวจเลือกฯ ทหารกองเกิน และพี่น้องประชาชน สำหรับจังหวัดขอนแก่น แบ่งพื้นที่การตรวจเลือกฯ เป็น 4 คณะ ครอบคลุมพื้นที่ 26 อำเภอ ดำเนินการตรวจเลือกฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 19 เมษายน มีทหารกองเกินเข้ารับการตรวจเลือกฯ จำนวน 8,949 คน จำนวนที่จะต้องส่งเข้ากองประจำการทั้งสิ้น 2,933 คน.