หนองบัวลำภู(ชมคลิป)แม่เมืองลุ่มภู นำทัพ 20 ชมรม TO BE NUMBER ONE ผงาดระดับประเทศ.12 ชมรม


ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่โรงแรมพูลแมน ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย นายวัชรินทร์ สุตลาวดี ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู นพ.สุรพงษ์ ผดุงเวียง สสจ.หนองบัวลำภู ดร.วุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์ นายก อบจ.หนองบัวลำภู นายอำเภอศรีบุญเรือง นาวัง สุวรรณคูหา นายก อบต.นากอก นายก.อบต.ทรายมูล หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและผู้บริหารสถานศึกษา และสมาชิก TO BE NUMBER ONE จำนวน 20 ชมรมเข้าร่วมประกวดด้วยการนำเสนอผลการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ดีเด่นของจังหวัดหนองบัวลำภู
ทั้งประเภทจังหวัด อำเภอ สถานศึกษา หน่วยงาน ชุมชน และสถานประกอบการทั้งประเภทรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชร ระดับเพชร ระดับทอง ระดับเงิน และดีเด่นเข้าประกวดนำเสนอผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2564ในระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมพูลแมน ราชา ออคิด ก่อนที่คณะกรรมการตัดสินการประกวดในระดับประเทศจะลงพื้นที่จริงอีกครั้งหนึ่งในช่วงเดือน พ.ค.-มิ.ย.64 จากนั้นคณะกรรมการตัดสินระดับประเทศ จะนำคะแนนจากการลงพื้นที่ไปรวมกับคะแนนในการประกวดในระดับประเทศที่จะจัดขึ้นที่ อิมแพคเมืองทองธานี ในระหว่างวันที่ 15-17ก.ค.64
นพ.สุรพงษ์ ผดุงเวียง สสจ.หนองบัวลำภู กล่าวว่าภายหลังเสร็จสิ้นการประกวดในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในส่วนของจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ส่งผลงานของชมรม TO BE NUMBER ONE ในทุกระดับของจังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 20 ชมรม TO BE NUMBER ONE ที่มีผลการดำเนินงานในพื้นที่ในรอบปีที่ผ่านมาเข้าประกวดในครั้งนี้คณะกรรมการตัดสินการประกวดในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แจ้งผลการประกวดและเป็นตัวแทนในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 12 ชมรม ได้แก่ ประเภทจังหวัดหนองบัวลำภู ระดับยอดเพชร ประเภทสถานประกอบการ ระดับดีเด่น เจ เอส สปอร์ต กรุ๊ป ประเภทสำนักงานคุมประพฤติ ระดับดีเด่น สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู
ประเภทเรือนจำ ระดับดีเด่น เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู ประเภทอำเภอ ระดับดีเด่น ระดับรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน อำเภอศรีบุญเรือง ระดับดีเด่น อำเภอนาวัง ประเภทชุมชน ระดับรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชร ชุมชนบ้านกุดเต่า ชุมชนบ้านหนองแก ระดับรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ชุมชนบ้านโคกล่าม ประเภทสถานศึกษา รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชร โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ และกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์
ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู