หนองบัวลำภู-สี่นายกเล็กหญิง 2 คนยึดพื้นที่อีก 2 ล้มแชมป์เก่า


ผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการจาก 24 คนหน้าใหม่เพียบแถมล้มแชมป์เก่าเรียบผู้มาใช้สิทธิ์ร้อยละกว่า 60
ผู้สื่อข่าวรายงานผลการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ของจังหวัดหนองบัวลำภู จาก 6 อำเภอ ทั้งหมด 24 เทศบาลผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองและตำบล มีผู้สมัครทั้งหมด 55 คนมี 2 นายกหญิงรักษาแชมป์ อีกนายกหญิง 2 คนล้มแชมป์ ขณะมี 2 เทศบาลไร้คู่แข่งขัน
คือ เทศบาลนาหนองทุ่ม อำเภอนากลาง มีผู้สมัครรายเดียว คือ ร.ต.กวี ศรีตาธรรม และเทศบาลนาด่าน อ.สุวรรณคูหา มีผู้สมัครรายเดียวคือ นายชัยวัฒน์ สังกุลา ส่วนที่เหลือมีการ มีการแข่งขันอีก 22 เทศบาล
สำหรับผู้ที่ได้คะแนนอันดับ 1 ของผู้สมัครนายกเทศมนตรี ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู(อย่างไม่เป็นทางการ) เริ่มที่อำเภอเมืองหนองบัวลำภู มีดังนี้ เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู มี ผู้สมัครทั้งหมด 4 คน คะแนนนำ ลำดับที่ 1 คือ นายอธิวัฒน์ นาวิศิษฎ์กร ผู้สมัครหมายเลข 1 ได้ คะแนน 6,909 คะแนน เคยเป็นอดีตผู้สมัคร นายกเทศมนตรีมาแล้วครั้งหนึ่งและผลคะแนนนำ แต่ถูกตัดสิทธิ์ และกลับมาลงสนามอีกครั้งที่ 2 ผลคะแนนนำผู้สมัครรายอื่น
เทศบาลตำบลนามะเฟือง มีผู้สมัคร 3 คน เป็นผู้สมัครหน้าใหม่ทั้งหมด คะแนนอันดับที่ 1 คือ นายสัญญพงศ์ เมืองนางชัยวุฒ ผู้สมัครหมายเลข 1 ได้คะแนน 1,191 คะแนน เทศบาลตำบลนาคำไฮ มีผู้สมัคร 3 คน คะแนนอันที่ 1 คือ นายสุวัฒน์ มนตรี ผู้สมัครหมายเลข 1 ได้ 1,369 คะแนน เทศบาลตำบลหัวนา มีผู้สมัคร 2 คน คะแนนอันที่ 1 คือ นายพิทักษ์ สุภา ผู้สมัครหมายเลข 2 ได้ 1,124 เป็นอดีตนายกเทศมนตรีสมัยก่อนกลับมา ล้มแชมป์อดีตนายกเทศมนตรีสมัยที่ผ่านมา
ส่วนที่ อำเภอนากลาง เทศบาลตำบลตำบลนากลาง มีผู้สมัคร 5 คน เป็นผู้สมัครหน้าใหม่ทั้งหมด คะแนนอันที่ 1 คือ นายทวีศักดิ์ จันทะศรี ผู้สมัครหมายเลข 1 ได้ 3,122 คะแนน เทศบาลตำบลกุดดินจี่ มีผู้สมัคร 2 คน คะแนนอันที่ 1 คือ นางสาวสมพร แซ่เตีย ผู้สมัครหมายเลข 1 ได้ 1,559 คะแนน เป็นอดีตนายกเทศมนตรีที่รักษาแชมป์ไว้ได้ เทศบาลตำบลเก่ากลอย มีผู้สมัคร 2 คน คะแนนอันที่ 1 คือ นายจิรศักดิ์ วิชัย ผู้สมัครหมายเลข 2 ได้ 2,620 คะแนน เทศบาลตำบลฝั่งแดง มีผู้สมัคร 3 คน ผู้สมัครหน้าใหม่ คะแนนอันที่ 1 คือ นายประเวช สุทธิ ผู้สมัครหมายเลข 3 ได้ 2,640 คะแนน เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม มีผู้สมัครคนเดียว คือ ร.ต.กวี ศรีตาธรรม ได้คะแนน 2,900 คะแนน ไม่มีคู่แข่ง เป็นอดีตนายกเทศมนตรีที่รักษาแชมป์ไว้ได้
สำหรับ อำเภอโนนสัง เทศบาลตำบลโนนสัง มีผู้สมัคร 3 คน เป็นผู้สมัครหน้าใหม่ 1 คน และเคยเป็นอดีตนายกเทศมนตรีมาก่อนเมื่อหลายปีที่ผ่านมา 2 คน คะแนนอันที่ 1 คือ นางพรรณี จันทะศรี ผู้สมัครหมายเลข 1 ได้ 2,126 คะแนน อดีตนายเทศมนตรีที่ผ่านมาได้หวนคืนสู่ตำแหน่ง เทศบาลตำบลกุดดู่ มีผู้สมัคร 2 คน เป็นผู้สมัครหน้าใหม่ คะแนนอันที่ 1 คือ นายสุนทร มุนติเก ผู้สมัครหมายเลข 1 ได้ 905 คะแนน เทศบาลตำบลบ้านค้อ มีผู้สมัคร 2 คน คะแนนอันที่ 1 คือ นายทองม้วน ดอนน้อยหน่า ผู้สมัครหมายเลข 1 ได้ 1,676 คะแนน ผู้หน้าใหม่ล้มแชมป์เก่าอดีตนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลหนองเรือ มีผู้สมัคร 3 คน คะแนนอันที่ 1 คือ นายสุมิตร สมชัยยานนท์ ผู้สมัครหมายเลข 1 ได้ 2,416 คะแนน เป็นอดีตรองนายกเทศตรีล้มแชมป์ นายกเทศมนตรี
ส่วนอำเภอศรีบุญเรือง เทศบาลเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย มีผู้สมัคร 2 คน คะแนนอันที่ 1 คือ นางปาลิดา คำพิบูลย์ ผู้สมัครหมายเลข 1 ได้ 1,595 คะแนน ผู้สมัครหน้าใหม่ล้มแชมป์เก่าอดีตนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลจอมทอง มีผู้สมัคร 2 คน คะแนนอันที่ 1 คือ นายวิทยา แสงป้อง ผู้สมัครหมายเลข 1 ได้ 1,510 คะแนน อดีตนายกเทศมนตรี ที่รักษาแชมป์เก่าไว้ได้ เทศบาลตำบลยางหล่อ มีผู้สมัคร 2 คน เป็นผู้สมัครหน้าใหม่ล้มแชมป์อดีตนายกเทศมนตรีคนเก่า คะแนนอันที่ 1 คือ นายเหมราช หาญเชิงชัย ผู้สมัครหมายเลข 1 ได้ 2,993 คะแนน เทศบาลตำบลโนนสะอาด มีผู้สมัคร 2 คน เป็นผู้สมัครหน้าใหม่ คะแนนอันที่ 1 คือ นายประสาท พาน้อย ผู้สมัครหมายเลข 1 ได้ 2,872 คะแนน เทศบาลตำบลหนองแก มีผู้สมัคร 2 คน เป็นผู้สมัครหน้าใหม่ล้มแชมป์อดีตนายกเทศมนตรีคนเก่า คะแนนอันที่ 1 คือ นายประยงค์ เอกตาแสง ผู้สมัครหมายเลข 2 ได้ 2,380 คะแนน
อำเภอสุวรรณคูหา เทศบาลตำบลสุวรรณคูหา มีผู้สมัคร 2 คน คะแนนอันที่ 1 คือ นายอุทัย เมืองคุณ ผู้สมัครหมายเลข 2 ได้ 2,596 คะแนน ผู้สมัครหน้าใหม่ล้มแชมป์เก่าอดีตนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลบ้านโคก มีผู้สมัคร 2 คน คะแนนอันที่ 1 คือ นายชัยวัฒน์ ดาวเรือง ผู้สมัครหมายเลข 1 ได้ 1,676 คะแนน อดีตนายกเทศมนตรีมาก่อนทวงคืน ล้มแชมป์อดีตนายกเทศมนตรีสมัยที่ผ่านมา เทศบาลตำบลนาดี มีผู้สมัคร 2 คน ผู้สมัครหน้าใหม่ คะแนนอันที่ 1 คือ นายฤาชัย สาจันทร์ ผู้สมัครหมายเลข 1 ได้ 2,575 คะแนน ล้มแชมป์เก่าได้ เทศบาลตำบลนาด่าน มีผู้สมัคร 1 คน คือ นายชัยวัฒน์ สังกุลา ผู้สมัครหมายเลข 1 ได้ 2,206 คะแนน เป็นอดีตนายกเทศมนตรีที่ไม่มีคนสมัครแข่ง รักษาแชมป์ไว้ได้ เทศบาลตำบลบุญทัน มีผู้สมัคร 2 คน คะแนนอันที่ 1 คือ นายวิชิต เฉยบุญเรือง ผู้สมัครหมายเลข 1 ได้ 1,897 คะแนน เคยเป็นอดีตนายกเก่าที่เคยดำรงตำแหน่งหวนกลับมาลงสมัครใหม่ และ อำเภอนาวัง เทศบาลตำบลนาเหล่า มีผู้สมัคร 4 คน คะแนนอันที่ 1 คือ นางบานเย็น ศิลา ผู้สมัครหมายเลข 1 ได้ 1,540 คะแนน อดีตนายกเทศมนตรีรักษาแชมป์ไว้ได้
ในขณะที่ว่าที่นายกเล็ก(หญิง)ในจำนวน 24 คน มี 2 เทศบาลตำบลคือ เทศบาลตำบลนาเหล่า และเทศบาลตำบลกุดดินจี่ รักษาฐานเสียงเป็นว่าที่นายกเทศมนตรีไปอีก 1 สมัย ในขณะที่เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย และ เทศบาลตำบลโนนสัง ว่าที่นายกเล็กเป็นหญิงแกร่งล้มแชมป์ทีมงานเก่าได้ขาดลอยและสูสี ทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้มีนายกเทศมนตรีเป็นผู้หญิง 4 คน เพื่อบริหารกิจการบ้านเมืองต่อไป
ส่วนของจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกนายกเทศมนตรี 160,073 คน มาใช้สิทธิ์ 104,486 คน คิดเป็นร้อยละ 65.27 บัตรดี 98,341 คิดเป็นร้อยละ 94.12 บัตรเสีย 3,056 คิดเป็นร้อยละ 2.92 ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,089 คิดเป็นร้อยละ 2.96 ส่วนผู้มีสิทธิ์เลือกสมาชิกสภาเทศบาล(สท.) 160,068 คน จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ 104,486 คน คิดเป็นร้อยละ 65.28 บัตรดี 102,176 คิดเป็นร้อยละ 97.79 บัตรเสีย 1,560 คิดเป็นร้อยละ 1.49 ไม่ประสงค์ลงคะแนน 750 คิดเป็นร้อยละ 0.72

ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู