หนองบัวลำภู(ชมคลิป)กกต.ทต.โนนสูงเปลือย จัดกิจกรรม “เดินณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล

กกต.ทต.โนนสูงเปลือย จัดกิจกรรม “เดินณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือยและนายกเทศมนตรีตำบลโนนสูงเปลือย” ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.
วันนี้(26 มีค.64) ณ สนามโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู นายกฤษเรศ วังทะพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับ คณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย และโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ประจำชุมชน เจ้าหน้าที่ กปน. ประชาชน เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ศรีบุญเรือง พนักงานเทศบาล ร่วม 700 คน ร่วมเดินรณรงค์เชิญชวนผู้มีสิทธิ์ในเขตเลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้งในหน่อยเลือกตั้ง ตามถนนหลักภายในเขตเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.
นายณัฏธ์ณชัย เบี้ยวเก็บ ผอ.โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร หนึ่งในนามของคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย กล่าวว่ากิจกรรมการ”เดินรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือยและนายกเทศมนตรีตำบลโนนสูงเปลือย” ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้จักวิธีการเลือกสรรคนดี ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่เข้ามาเป็นตัวแทนในการบริหารราชการของเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย หรือควบคุมตรวจสอบการทำหน้าที่ของฝ่ายบริหาร ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่นเป็นสำคัญ และเพื่อกระตุ้นเตือน เชิญชวนประชาชนให้ไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้มากที่สุด และมีบัตรเสียน้อยที่สุด
ในขณะที่ประชาชนผู้มีสิทธิ์ในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง กล่าวเชิญชวนผู้มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลโนนสูงเปลือย อำเภอศรีบุญเรือง โดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งการเลือกตั้งเป็นสิทธิและหน้าที่ของประชาชนชาวไทยผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคน หากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งโดยพร้อมเพรียงกัน และโดยอิสระ ปราศจากการบังคับขู่เข็ญหรือการซื้อสิทธิขายเสียงแล้ว การเลือกตั้งก็ย่อมจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริตและเที่ยงธรรม ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้มีความสำคัญยิ่ง ที่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคนจะต้องไปทำหน้าที่เพื่อเลือกตั้งผู้แทนโดยเฉพาะผู้สมัครนายกฯมี 2 คนเท่านั้นพิจารณาเลือกให้ดีเพื่อให้เข้าไปทำหน้าที่ในสภาเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย และหน้าที่ในการบริหารราชการของเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย
ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู