(ชมคลิป)สสจ.หนองบัวลำภู ติวเข้มการนำเสนอผลการดำเนินงานอำเภอ TO BE NUMBER ONE ดีเด่นระดับจังหวัด

สสจ.หนองบัวลำภู ติวเข้มการนำเสนอผลการดำเนินงานอำเภอ TO BE NUMBER ONE ดีเด่นระดับจังหวัดหนองบัวลำภู นาวังน้องใหม่นำลิ่ว ขณะที่อำเภอศรีบุญเรือง อำเภอต้นแบบ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดหนองบัวลำภู พาเหรดคว้ารางวัลเข้าร่วมประกวดในระดับภาคฯ ประจำปี 2564

ณ ห้องประชุมเอราวัณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู ในฐานะสำนักงานเลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดหนองบัวลำภู นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย นายแพทย์สุรพงษ์ ผดุงเวียง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู นางศรัณยา สุวรรณพรหม รองนายก อบจ.หนองบัวลำภู นายณัฐวัฒน์ บุญค้ำมา อดีตนายอำเภอนากลาง ร่วมมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรแก่อำเภอ TO BE NUMBER ONE และชมรม TO BE NUMBER ONE ที่มี ผลการดำเนินงาน ดีเด่นทั้งในระดับอำเภอ TO BE NUMBER ONE และชมรม TO BE NUMBER ONE ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานในระดับจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี 2564 เพื่อคัดเลือกตัวแทนจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมประกวดระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 29 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น

นายแพทย์รวมพล เหล่าหว้าน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวภายหลังการนำเสนอผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ในแต่ละประเภท ของจังหวัดหนองบัวลำภู มีทั้งหมด 6 ประเภท ได้แก่ประเภทอำเภอ TO BE NUMBER ONE รางวัลระดับดีเด่นอันดับ 1 ได้แก่อำเภอนาวัง ผู้นำทีมนำเสนอได้แก่ นายสุรสิทธิ์ จันอุทา นายอำเภอนาวังนำทีมงานขึ้นนำเสนอผลการดำเนินงานจนสามารถตีตั๋วไปสู้ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และรางวัลดีเด่นอันดับ 2ได้แก่ อำเภอสุวรรณคูหา นำโดยนายจรูญ วิริยะสังวร นายอำเภอสุวรรณคูหา ก็นำทีมนำเสนอเช่นเดียวกัน แต่ก็พลาดที่จะไปสู่ในระดับภาคฯ

ขณะที่ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนรางวัล ระดับดี ได้แก่ชมรมตำบลหนองเรือ ชมรมชุมชนโนนม่วงใต้-อบต.โนนเมือง ชมรมชุมชนบ้านแก-อบต.นากอก ชมรมทุ่งโพธิ์ เทศบาลตำบลโนนสะอาด ชมรมชุมชนตำบลเทพคีรี ชมรมตำบลดงมะไฟ รางวัล ระดับดีเด่น อันดับ 3 ได้แก่ ชมรมชุมชนทรายมูล- อบต.ทรายทอง รางวัล ระดับดีเด่น อันดับ 3 ได้แก่ ชมรมเทศบาลตำบลหัวนา รางวัล ระดับดีเด่น อันดับ 2 ได้แก่ ชมรมตำบลวังปลาป้อม และรางวัล ระดับดีเด่น อันดับ 1 ได้แก่ ชมรมกุดสะเทียน-อบต.กุดสะเทียน

ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา รางวัล ระดับดี ได้แก่ ชมรมโรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา ชมรมโรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม ชมรมโรงเรียนฝายหินประชารักษ์ ชมรมโรงเรียนโนนสังวิทยาคาร รางวัล ระดับดีเด่น อันดับ 3 ได้แก่ ชมรมโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ รางวัล ระดับดีเด่น อันดับ 2 ได้แก่ ชมรมโรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร รางวัล ระดับดีเด่น อันดับ 1 ได้แก่ ชมรมโรงเรียนนาวังศึกษาวิช

ระดับอุดมศึกษา และอาชีวศึกษา รางวัล ระดับดีเด่น อันดับ 2 ได้แก่ ชมรมวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู รางวัล ระดับดีเด่น อันดับ 1 ได้แก่ ชมรมวิทยาลัยการอาชีพอำเภอศรีบุญเรือง ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ รางวัล ระดับดีเด่น ได้แก่ ชมรมบริษัท เจ.เอส.สปอร์ต กรุ๊ป

ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู รางวัล ระดับดีเด่น ได้แก่ ชมรมเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดรางวัล ระดับดีเด่น ได้แก่ ชมรมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งอำเภอ TO BE NUMBER ONE ชมรม TO BE NUMBER ONE ที่ได้รับรางวัลดีเด่นอันดับ 1 จะเข้าร่วมประกวดในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดขอนแก่น ในปลายเดือนมีนาคม ศกนี้ ในขณะที่อำเภอศรีบุญเรือง อำเภอต้นแบบ TO BE NUMBER ONE ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนำทีมชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมประกวดมากที่สุดกว่าทุกอำเภอ

ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู