รองนายกรัฐมนตรี เปิดกิจกรรมกิจกรรม Kick off “อสม. พร้อมบอกต่อ วัคซีนโควิด-19” ขับเคลื่อนนโยบายปลูกกัญชา 6 ต้นต่อครัวเรือน

เมื่อเร็วๆนี้ ที่หอประชุมอำเภออุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข เป็นประธานเปิด กิจกรรม Kick off “อสม. พร้อมบอกต่อ วัคซีนโควิด-19” และขับเคลื่อนนโยบายการปลูกกัญชา 6 ต้นต่อครัวเรือน เนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ อำเภออุทุมพรพิสัย ประจำปี 2564 พร้อมมอบเกียรติบัตร อาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นอำเภออุทุมพรพิสัย โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายพรชัย วงศ์งาม นายอำเภออุทุมพรพิสัย นายปรีชา ปิยะพันธ์ สาธารณสุขอำเภออุทุมพรพิสัย หัวหน้าส่วนราชการ อสม.และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ

นายพรชัย กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ดีเด่นของอำเภออุทุมพรพิสัย เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ให้มีความพร้อมในการให้ความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องแก่ประชาชนในการรับวัคซีนโควิด-19 และเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายการปลูกกัญชา 6 ต้นต่อครัวเรือน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อ.อุทุมพรพิสัย อ.ห้วยทับทัน และอ.เมืองจันทร์ รวมจำนวน 2,000 คน มีระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 1 วัน.