ขอนแก่น-ผู้บริหาร มารีนธุรกิจ ร่วมประเพณีบุญผะเหวด วัดสว่างโนนทองหลาง อ.ชุมแพ

วันนี้ (20 มี.ค.64) นางสาวนัยนา บรรดาศักดิ์ กรรมการกิ่งกาชาดอำเภอชุมแพ ประธานบริหาร บริษัท มารีนธุรกิจ กรุ๊ป จำกัด พร้อมทีมงาน มารีน กรุ๊ป ร่วมบุญงานประเพณี บุญผะเหวด หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า บุญมหาชาติ ที่วัดสว่างโนนทองหลาง บ้านโนนทองหลาง ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น โดยมีนายสมพงษ์ ปู่เพ็ง ข้าราชการการเมือง ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี อดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พื้นที่อำเภอชุมแพ สจ.นิรุตติ์ ปานนาค พร้อมด้วยชาวบ้านในพื้นที่ร่วมงานบุญประเพณีกันเป็นจำนวนมาก

สำหรับประเพณี บุญผะเหวด หรืองานบุญมหาชาติ คืองานมหากุศล ให้รำลึกถึงการบำเพ็ญบุญ คือ ความดีที่ยิ่งยวด อันมีการสละความเห็นแก่ตัวเพื่อผลคือ ประโยชน์สุขอันไพศาลของมวลชนมนุษย์ชาติ เป็นสำคัญ ดังนั้น บรรพชนชาวไทยอีสานแต่โบราณ จึงถือเป็นเทศกาลที่ประชาชนทั้งหลายพึงสนใจร่วมกระทำบำเพ็ญ และได้อนุรักษ์สืบทอดเป็นวัฒนธรรมสืบมา จนถึงอนุชนรุ่นหลังที่ควรเห็นคุณค่าและอนุรักษ์เป็นวัฒนธรรมสืบไป นอกจากนี้ยังเป็นการสังสรรค์ ระหว่างญาติพี่น้องจากแดนไกลสมกับคำกล่าวที่ว่า “กินข้าวปุ้น เอาบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติ”