หนองบัวลำภู-อบต.ทรายทอง สร้างกระแสปั่นสุขโรงเรียนผู้สูงอายุ


ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 ณ ห้องเรียนรวมโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง ต.ทรายทอง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู นายสุภโชค พนาลิกุล นายอำเภอศรีบุญเรือง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลุกกระแสปั่นสุขโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง กิจกรรม “ธรรมะในใจ เพื่อวัยสูงอายุ” โดยมีนายสุเมธ ศรีสงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง พร้อมด้วย นางสาวชวัลพัชร แต้มชัยภูมิ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง หัวหน้าส่วนราชการ รต.สพ.บ้านทรายมูล กศน.อำเภอศรีบุญเรือง นักเรียนผู้สูงอายุ ร่วม 100 คน
นายสุเมธ ศรีสงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง กล่าวว่าการจัดกิจกรรมปลุกกระแสปั่นสุขในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้สูงอายุผ่อนคลายจิตใจ เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข บริหารสุขภาพกาย สุขภาพใจ เกิดความรักความห่วงใย พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน โดยมีกิจกรรมตั้งแต่เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระหน้า แผ่เมตตา ออกกำลังกายหน้าเสาธง จากนั้นนักเรียนผู้สูงอายุทุกคนผ่านกระบวนการตรวจสุขภาพ วัดอุณหภูมิ เล่นเกม ฟังธรรมเทศนา รับประทานอาหารร่วมกันก่อนที่จะที่แยกย้ายกันกลับบ้านโดยมีผู้ปกครอง ซึ่งเป็นญาติมาคอยรับกลับบ้าน กลัวว่าจะมีมิจฉาชีพมาหลอกลวง ซึ่งเป็นการสร้างบรรยากาศที่ย้อนยุคให้แก่นักเรียนผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู