ขอนแก่น(ชมคลิป)โอกาสทองของบ่อเลี้ยงปลาจับขายรายได้งามวันละหลายพัน

ฤดูแล้งน้ำในแหล่งน้ำต่างๆ แห้งขอดลงอย่างรวดเร็ว ชาวบ้านที่ขอนแก่นถือโอกาส จับปลาในบ่อของตัวเองที่ปล่อยปลาเลี้ยงไว้ออกขาย สร้างรายได้ไม่ต่ำกว่าวันละ 1,500 บาท

          วันที่ 16 มี.ค 64  ชาวบ้านดอนสวรรค์ ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ได้ลงไปจับปลาภายในบ่อน้ำ หลังจากปริมาณน้ำที่ลดลงจึงใช้เรื่องสูบน้ำสูบน้ำออกจากบ่อ เพื่อลงไปจับปลาที่ได้เลี้ยงไว้

           นาย ชัยยุทธ  ดงใหญ่ ผู้ใหญ่บ้านดอนสวรรค์ บอกว่า หลังจากเข้าสู่ฤดูแล้งมาได้ซักพัก ระดับน้ำในบ่อก็ลดลงอย่างรวดเร็ว พื้นที่ของตนหลายสิบไร่ได้ขุดบ่อน้ำทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ไว้ประมาณ 10 บ่อ เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ทั้งการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ เนื่องจากเป็นพื้นที่สูงไม่ลำห้วยไหลผ่าน จึงต้องเก็บน้ำฝนไว้ใช้ตลอดช่วงฤดูแล้ง และช่วงฤดูฝนเมื่อมีน้ำเก็บกักในบ่อก้นจับลงทุนซื้อพันธุ์ปลานิลแปลงเพศมาปล่อยเลี้ยง ประมาณบ่อละ 3,000 ตัว ใช้เวลาเลี้ยงมานานกว่า 6 เดือน เมื่อน้ำในบ่อลดลงมาก ก็จะสูบน้ำไปเก็บรวมกันไว้ที่บ่ออื่น จากนั้นก็จะจับปลาในบ่อขึ้นมาคัดขนาด โดยปลาที่มีขนาดใหญ่ก็จะนำไปขาย ส่วนปลาที่มีขนาดเล็กก็จะนำไปปล่อยในบ่อที่มีน้ำมาก เพื่อเลี้ยงต่อไปอีกจนกว่าจะมีขนาดโตพอที่จะขายได้ ช่วงนี้จึงมีรายได้เสริมจากการขายปลาวันละไม่ต่ำกว่า 1,500 บาท และหากวันไหนที่จับกุ้งฝอยซึ่งราคาขายก็จะอยู่ที่กิโลกรัมละ 200 ขายด้วย ก็จะมีรายได้วันละกว่า 2,000 บาท ถือเป็นรายได้เสริมที่ดีทีเดียว และสามารถอยู่ได้อย่างสบาย