หนองคาย -กลับมาคึกคักอีกครั้ง หลังมีมาตรการผ่อนคลาย เทศบาลเมืองหนองคาย จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟเดือน 6

กลับมาคึกคักอีกครั้ง หลังมีมาตรการผ่อนคลาย เทศบาลเมืองหนองคาย จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟเดือน 6 ประจำปี 2565 ส่งเสริมฟื้นฟูวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ตามความเชื่อโบราณในการขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาล ส่งเสริมการท่องเที่ยว


ณ บริเวณลานด้านหน้าพระธาตุหล้าหนอง(พระธาตุกลางน้ำ) ถนนริมฝั่งแม่น้ำโขง ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธาน เปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟเดือน 6 ประจำปี 2565 ซึ่งเทศบาลเมืองหนองคาย ร่วมกับชาวชุมชนวัดธาตุ ส่วนราชการ หน่วยงานเกี่ยวข้อง และชุมชนในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย จัดขึ้นครั้งแรก หลังจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นานกว่า 3 ปี การจัดงานครั้งนี้ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19


นายอุรุยศ เอียสกุล นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย กล่าวว่า งานประเพณีบุญบั้งไฟเดือน 6 ประจำปี 2565 การจัดงานครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมฟื้นฟูวัฒนธรรม ขนบธรรม เนียมประเพณีอันดีงาม ของท้องถิ่นให้คงอยู่ สู่ชนรุ่นหลัง ตามความเชื่อมาแต่โบราณใน ฮีตสิบสองคองสิบสี่ หรือประเพณีสิบสองเดือนของชาวอีสาน ซึ่งเป็นที่รู้จักของประชาชนในจังหวัดหนองคาย และกลุ่มนักท่องเที่ยวโดยทั่วไปแล้ว บุญบั้งไฟ เป็นประเพณีที่ผู้คนส่วนใหญ่รู้จักกันอย่างแพร่หลายและกว้างขวาง โดยมีตำนานมาจากนิทานพื้นบ้านของภาคอีสานเรื่องพระยาคันคาก เรื่องผาแดงนางไอ่ ซึ่งในนิทานพื้นบ้านดังกล่าวได้กล่าวถึง บุญบั้งไฟขึ้นเพื่อเป็นการบูชา พระยาแถน หรือเทพวัสสกาลเทพบุตร ซึ่งชาวบ้านมีความเชื่อว่า พระยาแถนมีหน้าที่คอยดูแลให้ฝนตกถูกต้องตามฤดูกาล และมีความชื่นชอบไฟเป็นอย่างมาก หากหมู่บ้านใดไม่จัดทำการจัดงานบุญบั้งไฟบูชา ฝนก็จะไม่ตกถูกต้องตามฤดูกาล อาจก่อให้เกิดภัยพิบัติกับหมู่บ้านได้ ช่วงเวลาของประเพณีบุญบั้งไฟคือเดือนหกหรือพฤษภาคมของทุกปี เทศบาลเมืองหนองคาย จึงได้จัดงานในรูปแบบ New normal เน้นเรื่องวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและสุขภาพ สืบสานประเพณี บุญบั้งไฟ ตามขนมธรรมเนียมที่ดีงามของจังหวัดหนองคาย


ซึ่งมีกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วยขบวนแห่บั้งไฟ การประกวดขบวนแห่ – ลวดลายบั้งไฟ จากชุมชนต่างๆ เข้าร่วม จำนวน 7 ขบวน กิจกรรมการจุดบั้งไฟเสี่ยงทาย ณ บริเวณพระธาตุหล้าหนอง และการจุดบั้งไฟตามประเพณี ณ บริเวณทุ่งหนองงูเหลือม ซึ่งงานได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤษภาคม 2565

ฤาษีลภ-ปวีณา-ภาพ-ข่าว จังหวัดหนองคาย