ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ เปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานวันนี้ 15 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ลานฝึกหน้า ภ.จว.บึงกาฬ พล.ต.ต.สมศักดิ์ คงไพบูลย์ ผบก.ภ.จว.บึงกาฬ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยมี ข้าราชการตำรวจ ฝ่ายอำนวยการฯ และข้าราชการตำรวจในสังกัดฯร่วมพิธี โดยจะได้ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต เพื่อให้ข้าราชการตำรวจจิตอาสาและประชาชนจิตอาสา ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ป่วย บรรเทาปัญหาการขาดแคลนโลหิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด – 19 ณ. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬต่อไป
ปวิณชัย บุญพิเชฐ บึงกาฬ //