(ชมคลิป)ผู้ว่าฯเลยคุมเข้มลงทะเบียนจับสลากผู้ค้าลอตเตอรี่รายย่อย


เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 8 มี.ค.2564 ที่ศาลากลางจังหวัดเลย นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ตามประกาศจังหวัดเลย ลงวันที่ 8 มีนาคม 2564 จัดดำเนินการจัดทำบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งของจังหวัดเลย ประเภทบุคคลทั่วไป จำนวน 6 บัญชี ซึ่งจะเรียกใช้เพื่อทดแทน กรณี ผู้ เป็นตัวแทนจำหน่ายฯ ในปัจจุบันถูกบอกเลิกสัญญา หรือมีสลากฯ คงเหลือเท่านั้น ได้แก่ บัญชีสำรองของ จังหวัดเลย จำนวน 100 ราย และบัญชีสำรองของสำนักงานคลังจังหวัดเลย จำนวน 100 ราย โดยมีอายุของบัญชีฯ 2 ปี หรือ เมื่อสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาสมีหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น เพื่อส่งสลากกินแบ่งรัฐบาลพิจารณาอนุมัติเป็นบัญชีสำรองของจังหวัดเลย และของสำนักงานคลังจังหวัดเลย โดยจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียน ในวันที่ 17-19 มี.ค.2564 ณ ที่ว่าการอำเภอ ทั้ง 14 อำเภอ
โดยได้ระบุเงื่อนไขระเบียบขั้นตอนไว้ชัดเจนพร้อมประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนทุกกลุ่ม ทุกอาชีพเพื่อทราบโดยทั่วไปว่า ผู้ที่ประสงค์จะลงทะเบียนจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ คือต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 90 วัน สัญชาติไทย อายุ 20-80 ปี บริบูรณ์ ผู้ที่อายุ 70 ปีขึ้นไป ต้องมีใบรับรองแพทย์ด้วย ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับการจัดสรรสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกประเภทมาก่อน
1 คนต่อ 1 สิทธิ์ นำบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ รายชื่อทั้งหมดทั้ง 14 อำเภอ จะถูกนำมาลงหีบบัตรที่จังหวัดเลย และจะมีการจับสลาก ในวันที่ 20 มี.ค.2564 เวลา 11.00 น. ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองเลย จ.เลย และประกาศรายชื่อผู้ได้รับโควต้าสำรองในวันนั้น รับรองว่ามีความโปร่งใส ยุติธรรม และตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน เพราะได้ให้ตัวแทนชมรมเครือข่ายผู้ค้าฯรายย่อย เจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง องค์กรภาคเอกชน กลุ่มต่างๆ ตลอดจนสื่ือมวลชนทุกแขนง เข้าร่วมปฏิบัติการสังเกตการณ์ครั้งนี้ทุกแห่งทุกอำเภอ
อย่างไรก็ตามอยากฝากไปยังผู้ประสงค์จะลงทะเบียนจำหน่ายลอตเตอรี่ว่า “ อย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพว่าจะสามารถจัดหาโควต้าให้ได้โดยเด็ดขาด ผู้ว่าฯกล่าวในที่สุด
ผู้สื่อข่าวได้สอบถามไปยังผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลทั้งยี่ปั๊วและผู้ค้ารายย่อย พบว่าปัญหาลอตเตอรี่ราคาแพง และขายเกินราคาเป็นมานานนับสิบปีแล้ว ยังไม่มีใครแก้ได้ อีกทั้งปัญหาที่ผู้ค้ารายย่อยถูกจับ ถูกปรับ รวมทั้งมีการให้รางวัลนำจับอีกด้วย สร้างเดือดร้อนแก่คนเดินขายรายย่อย ผู้ค้าร่ยย่อยกว่า 40,000 คนที่เป็นคนขายจริงๆ ไม่เคยได้รับโควต้าแต่อย่างใด ต้องไปเลือกซื้อต่อกับยี่ปั๊วแม้จะมีราคาสูงเกินกว่าภาครัฐกำหนด เมื่อทางจังหวัดเลยเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนผู้จำหน่ายลอตเตอรี่(บัญชีสำรอง)ครั้งนี้ รู้สึกดีใจ และมีความหวังขึ้นมาทันทีแม้จะเป็นการ”เสี่ยงดวงเสี่ยงโชค” ก็ตาม แต่ก็ยังไม่พอกับจำนวนต้องการอยู่ดี


ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์/ จ.เลย