กาฬสินธู์-โชว์พลังไฟฟ้าภูมิภาคกาฬสินธุ์ เติมเลือดเข้ากาชาดช่วยผู้ป่วยยอดสูงกว่าห้าหมื่นซีซี

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธุ์ 2564 ที่ วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมโครงการ “PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี” ประจำปี 2564 มี นายสุภาส ศรีวิลัย ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ และ นายวาทิช ผ่านสำแดง ผู้อำนวยการสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ได้ร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์

นางสายทรัพย์ เอี่ยมอร่าม นำคณะเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์รับบริจาคโลหิตในครั้งนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเป็นประจำทุกปี ในชื่อโครงการ “PEA”ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี” ประจำปี 2564 เพื่อสนับสนุนโลหิตให้กับ สภากาชาดไทย และโรงพยาบาลต่างๆ เป็นการส่งเสริมให้พนักงาน ลูกจ้างและครอบครัว รวมทั้งประชาชนทั่วไปได้ร่วมกันทำความดี ด้วยการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์

ในปีนี้ มีผู้บริหาร พนักงาน พร้อมลูกจ้าง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ของวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมบริจาคโลหิตรวม 150 คน ได้ปริมาณโลหิตรวม 52,500 ซีซี