กาฬสินธุ์(ชมคลิป)หาเสียงนายกเทศบาลตำบลคึกคักลุยเคาะประตูบ้านขอคะแนน


บรรยากาศการหาเสียงของผู้สมัครนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์คึกคัก ผู้สมัครนายกเทศมนตรีตำบลลำคลอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ นำทีมงานกลุ่มรักลำคลองเดินเคาะประตูบ้านขอคะแนนเสียงและเชิญชวนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่นวันที่ 28 มีนาคม 2564
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการติดตามบรรยากาศการหาเสียงของผู้สมัครรับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ พบว่าหลังจากสิ้นสุดการรับสมัคร เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 และ กกต.ประกาศรับรองคุณสมบัติผู้สมัครแล้ว ต่างเริ่มออกหาเสียงกันอย่างคึกคัก ทั้งติดตั้งป้ายหาเสียง รถสปอร์ตโฆษณาประชาสัมพันธ์ และเดินเคาะประตูบ้าน เพื่อบอกนโยบาย และขออาสาเป็นตัวแทนไปทำหน้าที่พัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
โดยเฉพาะล่าสุดที่ตำบลลำคลอง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ บรรยากาศการหาเสียงเต็มไปด้วยความคึกคักเป็นอย่างมาก ซึ่งนายสถาพร ฉายประดิษฐ์ ผู้สมัครนายกเทศมนตรีตำบลคลอง หมายเลข 1 ซึ่งเป็นอดีตนายกเทศมนตรีตำบลลำคลองแชมป์เก่า นำผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำคลอง พร้อมทีมงานกลุ่มรักลำคลอง ได้ออกเดินเคาะประตูบ้าน เพื่อแนะนำตัว บอกนโยบาย และขอโอกาสกลับมารับใช้พี่น้องประชาชนชาวตำบลลำคลองอีกสมัย โดยชูนโยบาย “ลำคลองต้องดี” เน้นนโยบายสานงานต่อ ก่องานเพิ่ม เติมให้เต็ม ถนนสู่ไร่นา ไฟฟ้าทั่วถึง น้ำประปาสะดวก สะอาด เพียงพอ
นายสถาพร ฉายประดิษฐ์ ผู้สมัครนายกเทศมนตรีตำบลคลอง หมายเลข 1 กลุ่มรักลำคลอง กล่าวว่า ตนเป็นลูกหลานชาวตำบลลำคลองโดยกำเนิด จึงได้ในลงสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีลำคลองอีกสมัย ด้วยอุดมการณ์ และนโยบาย เพื่อสานงานต่อ ก่องานเพิ่ม เติมให้เต็ม ถนนสู่ไร่นา ไฟฟ้าทั่วถึง ประปาสะดวก สะอาด เพียงพอ “ลำคลองต้องดี”ทั้งนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับตำบลลำคลองอย่างทั่วถึง ประชาชนทุกครัวเรือนมีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
นายสถาพร กล่าวอีกว่า สำหรับกลยุทธ์ในการหาเสียงของตนครั้งนี้ ได้เน้นการเข้าถึงเคาะประตูบ้าน ในเขตตำบลคำคลองทั้ง 9 หมู่บ้าน เพื่อที่จะพบปะกับพี่น้องประชาชนให้ครบทุกคน ทุกครัวเรือน เพื่อแนะนำตัว บอกกล่าวนโยบายที่เป็นรูปธรรม ชาวบ้านสามารถซักถามข้อสงสัย รับทราบปัญหา และตนก็จะได้ทราบความต้องการของชาวบ้าน เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารและพัฒนาตำบลลำคลองต่อไปหากได้รับการเลือกตั้งอีกครั้ง โดยตนพร้อมจะทำทีมงานคุณภาพ ขออาสารับใช้และเดินหน้าทำงานต่ออย่างเต็มที่ เพื่อความสุขมวลรวมของพี่น้องประชาชน ดังนั้น ในวันที่ 28 มีนาคม 2564 ที่จะถึงนี้ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนผู้มีสิทธ์เลือกตั้ง ไปใช้สิทธิตัวเองให้มากๆ เพื่อที่จะได้เลือกผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิก ไปทำหน้าที่แทนตนเองในสภา เพื่อร่วมกันพัฒนาตำบลลำคลองให้เจริญก้าวหน้าต่อไป