กาฬสินธุ์(ชมคลิป)สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ยุคใหม่โปร่งใสเดินหน้าบริหารเพื่อสมาชิก


คณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด ย้ำบริหารจัดการโปร่งใส และปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ.สหกรณ์อย่างเคร่งครัด คำนึงผลประโยชน์สมาชิกเป็นหลัก พร้อมยืนยันการเลือกตั้งประธานกรรมการฯไม่มีการซื้อเสียง 7,500 บาทอย่างแน่นอน
เมื่อเวลา 11.30 น.วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด นางบุญหนา บุญเรือง รักษาการประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด พร้อมด้วยนายสุเนตร ทองคำ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด นายปรีดี ภูจอมจิต ที่ปรึกษาฯ นายประสบ ตรีทศ รองประธานกรรมการคนที่ 1 นายกระจ่าง อัฐนาค รองประธานกรรมการคนที่ 2 และคณะกรรมการ ร่วมกันแถลงข่าวยืนยันความสุจริต โปร่งใส ในการบริหารงาน และยืนยันไม่มีการซื้อเสียงตัวแทนสมาชิกรายละ 7,500 บาทอย่างแน่นอน พร้อมเดินหน้าประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 และเลือกตั้งประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์นี้
นางบุญหนา บุญเรือง รักษาการประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด กล่าวว่าตามที่มีกลุ่มบุคคล ได้เข้ายื่นหนังสือต่อสหกรณ์ จ.กาฬสินธุ์ ในฐานะรองนายทะเบียน เพื่อขอให้มีการยับยั้งการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 และการเลือกตั้งประธานกรรมการฯ โดยมีการกล่าวอ้างว่ามีการจ่ายเงินและซื้อเสียงตัวแทนสมาชิกรายละ 7,500 บาท เพื่อแลกกับการลงมติ ตามที่มีการนำเสนอทางสื่อออนไลน์นั้น ตนในฐานะรักษาการประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด และคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด ยืนยันว่าไม่เป็นความจริง ไม่มีการซื้อเสียงอย่างแน่นอน เพราะสมาชิกทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกคนล้วนมีศักดิ์ศรี อีกทั้งตนและกรรมการฯจะต้องปกป้องศักดิ์ศรีไว้ ซึ่งที่ผ่านมาตลอดระยะเวลา 2 ปี ทุกคนก็ล้วนแต่มุ่งมั่นตั้งใจทำงานคำนึงถึงประโยชน์ของสมาชิก ดังนั้นขอให้สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด และประชาชนได้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง จึงได้ออกมายืนยันความบริสุทธิ์และโปร่งใสในครั้งนี้
ด้านนายสุเนตร ทองคำ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด กล่าวว่า ยืนยันว่าการบริหารจัดการของคณะดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ.สหกรณ์อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ต่อมวลสมาชิก ให้ได้รับอย่างเท่าเทียม เสมอภาค อย่างไรก็ตาม ในประเด็นที่มีกลุ่มบุคคลไปยื่นหนังสือร้องเรียนดังกล่าว ทราบว่าเป็นในส่วนของการขอให้เลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งจะมีการเลือกตั้งประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด ในวันเดียวกันนั้น ทางคณะกรรมการดำเนินงาน ได้ปรึกษากับทางสหกรณ์ จ.กาฬสินธุ์แล้ว และยังจะเดินหน้าดำเนินการต่อไป เพื่อไม่ให้มวลสมาชิกเสียผลประโยชน์
ขณะที่นายกระจ่าง อัฐนาค รองประธานกรรมการคนที่ 2 กล่าวว่า การเลือกตั้งประธานการรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด เป็นไปตาม กฎ ระเบียบ ที่กำหนดไว้ และยึดถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ เมื่อประธานดำรงตำแหน่งครบวาระ 2 ปี ก็จะจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ โดยมวลสมาชิกที่มีอยู่ประมาณ 1 หมื่นกว่าราย ซึ่งผู้ได้รับเลือกเป็นตัวแทน 1 คนจาก 25 คนนั้น ก็จะเป็นผู้เข้ามาลงคะแนนเลือกตั้งให้ผู้สมัคร ที่ลงสมัครประธานกรรมการ โดยในปีนี้กำหนดขึ้นในวันพรุ่งนี้ คือ 20 กุมภาพันธ์ 2564
นายปรีดี ภูจอมจิตร ที่ปรึกษาฯ กล่าวว่า ตนขอยืนยันว่า การดำเนินการของคณะดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด ได้ปฏิบัติตามระเบียบ ไม่มีผิดพลาด ตนอยากให้มวลสมาชิกเข้าใจและมั่นใจ คณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ พร้อมที่จะรักษาผลประโยชน์ให้มวลสมาชิกทุกประการ และเดินหน้าประชุมใหญ่สามัญประจำปี และเลือกตั้งประธานกรรมการตามที่กำหนดไว้
นางบุญหนา บุญเรือง รักษาการประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด คณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด ย้ำบริหารจัดการโปร่งใส และปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ.สหกรณ์อย่างเคร่งครัด คำนึงผลประโยชน์สมาชิกเป็นหลัก พร้อมยืนยันการเลือกตั้งประธานกรรมการฯไม่มีการซื้อเสียง 7,500 บาทอย่างแน่นอน