กาฬสินธุ์(ชมคลิป)ผู้ว่าฯพาเติมบุญตักบาตรถวายผ้าป่าบนยอดเขาภูสิงห์


ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำพุทธศาสนิกชน หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมตักบาตรถวายข้าวสารอาหารแห้ง กิจกรรม ผู้ว่าฯพาเติมบุญ หนุนครอบครัวปลอดภัย ร่วมใจเข้าวัด บนยอดเขาภูสิงห์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ พร้อมถวายผ้าป่าโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุนการศึกษาช่วยเหลือเด็กเรียนดีแต่ฐานะยากจน ของอ.สหัสขันธ์
วันที่ 19 ก.พ. 64 ที่ลานธรรมมรรค ๘ บนยอดเขาภูสิงห์ วัดพุทธาวาสภูสิงห์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำพุทธศาสนิกชนชาวอ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ นำโดยนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจ.กาฬสินธุ์ นายพิชัย ส่งสุขเลิศสันติ ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายตระกูล หนูนิล นายอำเภอสหัสขันธ์ ร่วมตักบาตรถวายข้าวสารอาหารแห้ง แด่คณะสงฆ์ โดยมีพระครูกัลยา ณ ทิวากร เจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์ พระครูสิริพัฒนนิเทศก์ รองเจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์ ประธานคณะสงฆ์วัดไตรภูมิ-ภูสิงห์ พร้อมคณะสงฆ์อ.สหัสขันธ์ ร่วมออกรับบิณฑบาต
จากนั้นได้ร่วมถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ และถวายต้นผ้าป่าสามัคคี โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุนการศึกษา ช่วยเหลือเด็กเรียนดี ที่มีฐานะยากจน โดยมียอดเงินผ้าป่าในนาม อ.สหัสขันธ์ 181,418.75 บาท โดยคณะสงฆ์ได้มอบเงินจำนวนนี้ให้กับทางอำเภอสหัสขันธ์ เพื่อดำเนินการโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุนการศึกษา ต่อไป โดยโครงการดังกล่าวได้มุ่งเน้นส่งเสริมเชิญชวนให้ประชาชนเข้าวัดทำบุญ ร่วมกันสร้างครอบครัวอบอุ่น สังคมอยู่เย็นเป็นสุข ด้วยการยึดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และเป็นการดำเนินตามค่านิยม 11 ประการ ของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัด ตามโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข สร้างสัปปายะสู่วัด ด้วยวิถี 5 ส ด้วย
สำหรับวัดพุทธาวาสภูสิงห์ อยู่บนเขาภูสิงห์ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในพระพุทธศาสนา มีพระพุทธปฏิมากรณพระพรหมภูมิปาโล ประดิษฐานบนยอดเขา ลานธรรมรรค๘ เป็นเสมือนแลนด์มาร์กของอำเภอสหัสขันธ์ และจ.กาฬสินธุ์ ที่จะสามารถชมทัศนียภาพจากที่สูงได้รอบทิศ เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ ที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวตลอดทั้งปี ไม่น้อยกว่า 200,000 คน