มหาสารคาม-นักวิ่งห้ามพลาด “วิ่งลดเผาลดฝุ่น ลดมลพิษ สร้างสุขภาพ”


มหาสารคาม -ห้ามพลาด สยามคูโบต้าขอเชิญชวนประชาชนร่วม วิ่ง-ลด-ฝุ่น ในรูปแบบ Virtual Run กับกิจกรรม “KUBOTA RUN เกษตรปลอดเผา เราปลอดฝุ่น” เพื่อสุขภาพ เริ่มสมัคร 15 ก.พ. -30 เมษายน 2564
นางวราภรณ์ โอสถาพันธุ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดเผยว่า เนื่องจากประเทศไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กPM2.5กว่า 50เปอร์เซ็นต์ เกิดจากการเผาในพื้นที่โล่ง ซึ่งรวมถึงการเผาเศษวัสดุทางเกษตร ซึ่งทำให้เกิดส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการดำเนินการชีวิตประจำวัน ซึ่งในปี2563 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ส่งเสริมการสร้างเมืองต้นแบบปลอดการเผาใน4 จังหวัดนำร่อง คือ มหาสารคาม อุบลราชธานี ศรีษะเกษและร้อยเอ็ด บริษัทสยามคูโบต้าจึงได้สานต่อโคงการเกษตรปลอดการเผา ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างและมุ่งสร้างความตระหนักถึงปัญหาฝุ่นละอองPM2.5เพื่อให้ประชาชนทั่วประเทศมีส่วนร่วมในการรณรงค์ในการลดปัญหาดังกล่าว ด้วยการกิจกรรมในรูปแบบ Virtual Run ภายใต้ชื่องานKUBOTA RUN เกษตรปลอดเผา เราปลอดฝุ่น โดยมีการผนึกความร่วมมือกับหน่วยงาน 21 เครื่อข่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน
ดังนั้น เพื่อเป็นการรณรงค์ และประชาสัมพันธ์โครงการเกษตรปลอดการเผา (Zero Burn) และสร้างความตระหนักถึงปัญหามลพิษฝุ่น PM 2.5 ให้แก่ประชาชนทั่วประเทศ บริษัทฯจึงได้จัดกิจกรรมวิ่งเก็บสะสมระยะทาง Virtual Run ในชื่องาน “KUBOTA RUN เกษตรปลอดเผา เราปลอดฝุ่น” โดยหลังจบกิจกรรมดังกล่าว บริษัทฯ จะปลูกหรือมอบต้นกล้าไม้ที่ช่วยลดฝุ่นในพื้นที่สาธารณะประโยชน์เท่ากับระยะวิ่งสะสมของผู้สมัคร โดยมีระยะวิ่ง 4 ระยะ จำนวนทั้งสิ้น 3,000 คน แบ่งเป็น มินิมาราธอน (10.5 กิโลเมตร จำกัด 1,500 คน) ฮาล์ฟมาราธอน (21 กิโลเมตร จำกัด 500 คน) มาราธอน (42 กิโลเมตร จำกัด 500 คน) และ Fee Code สำหรับภาคีเครือข่าย จำนวน 500 คน
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม “KUBOTA RUN เกษตรปลอดเผา เราปลอดฝุ่น” จะได้รับเสื้อวิ่งโครงการ KUBOTA RUN เนื้อผ้าผลิตจากขวดพลาสติก Upcycling ทำให้ช่วยลดปริมาณขยะ และลดปริมาณการใช้น้ำมันเพื่อผลิตเม็ดพลาสติก สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง 30 เมษายน 2564 โดยมีค่าสมัคร 200 บาท และรายได้ทั้งหมดจะนำไปบริจาคให้แก่มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และสถาบันโรคทรวงอก หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวดวงยี่หวา จิระวงศ์สันติสุข เจ้าหน้าที่อาวุโส CSR และองค์กรสัมพันธ์ หรือโทร 092-5995632