ขอนแก่น-ประชาชนมารอบริจาคโลหิตในช่วงโควิด หลังเลือดขาดแคลน


เมื่อเวลา 09.00น.วันที่ 11 ก.พ.ที่หอประชุม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น คณะเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมด้วยกิ่งกาชาดรพ.หนองสองห้อง และคลังเลือดกลาง คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี นพ.ธารินทร์ ภักดี หัวหน้าศูนย์คลังเลือดกลางโรงพยาบาลขอนแก่นร่วมเดินทางมารับบริจาคโลหิต ซึ่งได้มี
ประชาชนมาร่วมบริจาค จำนวน 351 ราย ได้โลหิต 148,150 ซีซี โลหิตไม่ผ่านเกณฑ์ 75 ราย บริจาค อวัยวะ 3 ราย มี ผู้นำชุมชน ตำรวจ สภ.หนองสองห้อง อาสาสมัคร กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชน มารอคิวบริจาคโลหิต จำนวนมาก
เพื่อจะนำไปเก็บไว้ที่คลังเลือดกลาง สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยที่ต้องการโลหิตในการรักษาปู้เจ็บป่วยไม่ให้ขาดแคลน เพื่อมนุษย์ชาติ มี พ.จ.อ.วรวิช หมู่สูงเนิน ปลัดอำเภอฯรักษาการนายอำเภอฯ นางรัตนาภรณ์ สมบูรณ์ กิ่งกาชาด ฯ
พ.ต.อ.ธีร์ธัชช์ พงษ์สุวรรณ์ ผู้กำกับการ นำข้าราชการตำรวจมาบริจาคโลหิต ด้วยเช่นกัน
คาดว่าจำนวนโลหิตที่รับบริจาค เก็บเข้าคลังเลือดกลางเป็นจำนวนพอสมควร ส่วน ส.ส.ดร.วันวิวัติ สมบูรณ์ สนับสนุน อาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มให้แก่ผู้ร่วมบริจาคโลหิต ครั้งนี้ด้วย