ขอนแก่น-อำเภอชุมแพสนธิกำลังตรวจสถานบันเทิง ตามแผนยุทธการ “วายุภักษ์ พิทักษ์ชุมแพ

เมื่อเวลา 20.30 น.วันที่ 11 ก.พ.64 นางสุภาวดี ศรีสุขวัฒน์ นายอำเภอชุมแพ จ.ขอนแก่น ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินอำเภอชุมแพ มอบหมายให้ นายวิรัตน์ชัย สละ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง นายสมคิด ชำนิกุล ปลัดอำเภองานปกครอง นายกัมปนาท ถาวงษ์กลาง ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วยสมาชิก อส.ที่ 6 อ.ชุมแพ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรชุมแพ เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมแพ เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองชุมแพ ปฏิบัติการตามแผนยุทธการ “วายุภักษ์ พิทักษ์ชุมแพ”

โดยร่วมกันออกตรวจกวดขัน สถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองชุมแพ ให้ปฏิบัติตามข้อกฎหมาย ให้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยการจัดให้มีจุดคัดกรองโรค มีการวัดไข้ เว้นระยะห่างตามมาตราการของสาธารณสุขโดยเคร่งครัด ซึ่งผลการตรวจพบว่าผู้ประกอบการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี