ชาวชัยภูมิหวั่นผลกระทบชาวบ้านรุดจี้ผู้ว่าสั่งระงับการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าหลังยังไม่มีการทำประชาพิจารณ์


ชาวชัยภูมิหวั่นก่อสร้างสถานีไฟฟ้าชัยภูมิ2(สำรองไฟฟ้าของบริษัทนายทุนต่างชาติกังหันลมดัง)ที่ก่อสร้างอยู่กลางใจเมือง จะส่งผลกระทบต่อชาวบ้าน ตัวแทนชาวบ้านในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ 3 ชุมชนต่างรุดเข้าพบผู้ว่าชัยภูมิและเข้าร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชัยภูมิ เพื่อขอให้มีคำสั่งยุติการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าชัยภูมิ2(สำรองไฟฟ้าของบริษัทกังหันลมจากอำเภอเทพสถิต)ที่ตั้งอยู่ติดกับชุมชนต่างๆเป็นการด่วนหลังพบว่ายังไม่มีการทำประชาพิจารณ์
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ นายชุมพร จันทรัตนา ตัวแทนของชาวบ้านชุมชนหนองปลาเฒ่า,ชุมชนบ้านคลองลี่,และชุมชนบ้านขี้เหล็กใหญ่รวม 3ชุมชน ได้พากตัวแทนชาวบ้านเดินทางเข้าร้องทุกข์กับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายนายชาญชัย ช่วยชู ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชัยภูมิ ออกมารับหนังสือร้องเรียนด้วยตนเอง พร้อมรับปากว่า จะเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานให้นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิทราบและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป
ด้านนายชุมพร ยอมรับว่า ตนและชาวบ้านต่างรู้สึกวิตกกังวล หลังจากที่มีการดำเนินการก่อสร้างอาคาร และสถานีไฟฟ้าชัยภูมิ 2 ที่บริเวณด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของสี่ไฟแดงโนนกอก ถนนชัยภูมิ บ้านเขว้า ติดกับ ชุมชนขี้เหล็กใหญ่-ชุมชนคลองลี่ ชุมชนหนองปลาเฒ่า หมู่ที่ 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งบริเวณก่อสร้างอยู่ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยเฉพาะชุมชนคลองลี่,ชุมชนหนองปลาเฒ่า,และชุมชนขี้เหล็กใหญ่ เป็นชุมชนหนาแน่น ที่มีชาวบ้านอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งการก่อสร้างก็ยังไม่มีการทำประชาพิจารณ์ ให้ชาวบ้านในระแวกนั้นทราบ โดยชาวบ้านต่างยังไม่ทราบมาก่อนว่าจะมีการก่อสร้าง สถานีไฟฟ้า แต่หลังจากที่เจ้าหน้าที่ที่มาดำเนินการก่อสร้าง นำป้ายมาติดตั้ง ลงเสาเข็ม จึงทราบว่ามีการก่อสร้างโครงการฯดังกล่าว ตนและชาวบ้านหวั่นและเกรงว่าอาจเกิดอันตราย จากการก่อสร้าง และคลื่นแม่เหล็ก ที่เกิดจากกระแสไฟฟ้า ที่มีจำนวนโวลล์อย่างมหาศาล จะสร้างผลกระทบต่อสุขภาพ ของชาวบ้านที่อยู่ใกล้บริเวณติดตั้งสถานี รวมทั้งการก่อสร้างยังทำให้ถนนเข้าออกชุมชนคับแคบลงจนส่งผลกระทบสร้างความเดือดร้อนกับชาวบ้านที่ใช้เส้นทางสัญจรไปมาเป็นอันมาก
ดังนั้นตนจึงอยากจะขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการหยุดการก่อสร้างไว้ในเบื้องต้นไว้ก่อนและได้เข้ามาทำความเข้าใจและชี้แจงแก่ชาวบ้านรอบ บริเวณก่อสร้างอาคารสำนักงานไฟฟ้าเป็นการเร่งด่วน โดยขอให้ทำEIA และHIA เสียก่อน
ล่าสุดที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ด้านสิ่งแวดล้อม ได้เดินทางลงพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมสอบถามข้อมูลเบื้องต้นของการก่อสร้าง โดยได้รับคำตอบจากหัวหน้าควบคุมงานก่อสร้างว่า ตนและพนักงานทุกคน เป็นเพียงผู้รับเหมาก่อสร้างเท่านั้น ไม่มีส่วนรู้เห็นในขั้นตอนอื่นๆ เมื่อเข้าทำสัญญาก็จะเร่งดำเนินการ ให้ทันต่อสัญญา และส่งมอบงานเท่านั้น ส่วนเรื่องอื่นๆตนทราบ
ส่วนนายทศ ตาลชัย ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ด้านสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ในการก่อสร้างโครงการที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ(HIA)และ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม(EIA)จำเป็น ต้องทำให้ครบตามขั้นตอน เพื่อเสนอรายงานต่อกระทรวงฯ พิจารณา ส่วนกรณีการก่อสร้างอาคาร และสถานีไฟฟ้าแห่งนี้นั้น คงต้องรอให้ทางจังหวัดประสานหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบเสียก่อน ในความเห็นส่วนตัวแล้วการก่อสร้างโรงไฟฟ้าตั้งแต่10เมกวัตต์ขึ้นไปต้องทำผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องไปดูในรายละเอียดต่อไป

วิรัตน์ ดวงแก้ว จ.ชัยภูมิ รายงาน