หนองบัวลำภู(ชมคลิป)แม่เมืองลุ่มภู มอบรถยนต์กระบะ และรถไถ ให้กับผู้โชคดีได้รับรางวัลสลากกาชาดการกุศล

แม่เมืองลุ่มภู มอบรถยนต์กระบะ และรถไถ ให้กับผู้โชคดีได้รับรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564 เพื่อจัดหารายได้สนับสนุนเหล่ากาชาดจังหวัด
เมื่อวันที่ 9 กพ.64 ที่บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำ ภู พร้อมด้วย นายเวียงชัย แก้วพินิจ และ นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นายวัชรินทร์ สุตลาวดี ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู ในฐานะเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกันมอบรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564 รางวัลที่ 1 , 2, 3 ให้แก่ผู้โชคดี จากการซื้อสลากการกุศล จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี 2564 สำหรับรางวัลที่ 1 รถยนต์กระบะ ตอนเดียว 1 รางวัล ให้กับนางจริยา เทศวนั่น รางวัลที่ 2 รถไถเพื่อการเกษตรเดินตาม จำนวน 2 รางวัล ให้แก่ นางนางโอวาส จันทร์สุขขี และ นางสาววชิรา ถาโคตรจันทร์ รางวัลที่ 3 รถจักรยานยนต์ ขนาด 115 ซีซี จำนวน 3 รางวัล ให้แก่ นางคมขำ ถาวงษ์กลาง นายบุญโชติ นาทม และ นางสาวทาริกา สานิพามะณี

นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่า จังหวัดหนองบัวลำภู ได้พิมพ์สลากกาชาดการกุศล เพื่อจัดหารายได้สนับสนุนเหล่ากาชาดจังหวัด เพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้ประสบภัย และผู้ได้รับความเดือดร้อน จากภัยพิบัติต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งปกติทุกปีเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ได้จัดทำและจำหน่ายสลากกาชาดการกุศลในงานสักการะศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช-กาชาดหนองบัวลำภูประจำปี 2564 ซึ่งเดิมกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 27 มกราคม 2564 แต่เนื่องจากติดสถานการณ์การควบคุมและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จึงได้งดการจัดงานดังกล่าว แต่เหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ได้จัดทำและจำหน่ายสลากกาชาดการกุศล เพื่อนำรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาดการกุศลนำไปใช้ในกิจการเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ รวมไปถึงผู้ที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ โดยมีจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นเกียรติและเป็นสักขีพยานแก่ผู้ได้รับรางวัลในครั้งนี้
ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู