บึงกาฬ-เปิดรับสมัคร นายกเทศมนตรี และ สมาชิกสภาเทศบาลเป็นครั้งแรก หลังควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และยกระดับเป็นเทศบาลเมือง

เปิดรับสมัคร นายกเทศมนตรี และ สมาชิกสภาเทศบาลเป็นครั้งแรก หลังควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และยกระดับเป็นเทศบาลเมือง โดยขณะนี้ มีผู้สมัครชิงชัยในตำแหน่งนายกเทศมนตรีแล้ว 3 ราย
เมื่อเวลา 8.30น.วันที่ 8 ก.พ.63 ที่บริเวณหอประชุมเทศบาลเมืองบึงกาฬ บรรยากาศในช่วงเช้าวันนี้ เต็มไปด้วยความคึกคัก เพราะบริเวณแห่งนี้ถูกใช้เป็นสถานที่เปิดรับสมัครผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีเมืองบึงกาฬ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบึงกาฬ ซึ่งถือเป็นการเปิดรับสมัครครั้งแรกหลังมีการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 แห่งเข้าด้วยกัน และยกระดับเทศบาลตำบลบึงกาฬ เป็นเทศบาลเมืองบึงกาฬ โดยบรรยากาศเริ่มคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าในเวลา 07.30 น. เพราะมีผู้สมัครและกองเชียร์มาถึงสถานที่เพื่อเตรียมพร้อมก่อนเวลาเปิดรับสมัคร โดยทางคณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดเตรียมสถานที่ไว้อย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามมาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด มีการตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิ เว้นระยะห่างที่นั่ง จัดโซนผู้สมัคร ผู้ติดตาม และกองเชียร์อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังมีนายธีระพล ขุนพานเพิง นายอำเภอเมืองบึงกาฬ และร.ต.อ.สมบัติ สิทธิบุศย์ ผู้อำนวยการสำนักงานการเลือกตั้งประจำจังหวัดบึงกาฬ ร่วมสังเกตการณ์ในครั้งนี้
นายขจรเดช ถูระวรณ์ ปลัดเทศบาลเมืองบึงกาฬ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบึงกาฬ ในฐานะ ผอ.การเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองบึงกาฬ กล่าวว่า บรรยากาศการรับสมัครนายกเทศมนตรีเมืองบึงกาฬ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบึงกาฬ ในวันแรกนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยจะมีการเปิดรับสมัครเรื่อยไปถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 นี้ สำหรับพื้นที่เทศบาลเมืองบึงกาฬ มีการแบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 3 เขต ในเขตเลือกตั้งที่ 1 จะมีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 10 หน่วย ในเขตเลือกตั้งที่ 2 มีหน่วยเลือกตั้ง 12 หน่วย และในเขตเลือกตั้งที่ 3 มีหน่วยเลือกตั้ง 14 หน่วย รวมทั้ง 3 เขต จะมีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 36 หน่วย และมีประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งกว่า 15,000 คน โดยการเลือกตั้งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 นี้ จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ออกมาใช้สิทธิกันทุกคน โดยในการรับสมัครวันแรกนี้ มีผู้มาสมัครลงชิงชัยในตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองบึงกาฬ จำนวน 3 ราย เรียงลำดับผู้สมัครตามหมายเลขจับสลากได้
เบอร์ 1 นายวิทยา เสนจันทร์ฒิไชย กลุ่มรักเมืองบึงกาฬ…เบอร์ 2 นายธนดล ชัยเวทย์ กลุ่มรวมใจไทยบึงกาฬ
เบอร์ 3 นายราชันย์ วะนาพรม กลุ่มพัฒนาเมืองบึงกาฬ
สำหรับเทศบาลเมืองบึงกาฬ นอกจากนายกเทศมนตรีที่มีได้เพียงคนเดียวแล้ว จะมีสมาชิกสภาเทศบาลได้ทั้งสิ้น 18 คน มาจาก 3 เขตเลือกตั้ง ซึ่งในแต่ละเขตจะมีจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลเขตละ 6 คน
โดยบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าจนตลอดทั้งวันของการรับสมัครวันแรกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ท่ามกลางกองเชียร์ที่เดินทางมาให้กำลังใจและมอบดอกไม้ นำพวงมาลัยมาคล้องคอ และนำผ้าขาวม้ามาผูกเอว ผู้สมัครที่ตนชื่นชอบกันอย่างคึกคัก
ปวิณชัย บุญพิเชฐ บึงกาฬ //