ขอนแก่น(ชมคลิป)ชาวมหาสารคามเดินทางเข้าขอนแก่น ขอความร่วมมือสแกน QR CODE

คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ยืนยันจะมีการเปิดเผยไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพื่อเป็นการไม่ให้กระทบสิทธิ์ของผู้อื่น ส่วนชาวจังหวัดมหาสารคามที่เดินทางเข้าจังหวัดขอนแก่น ขอความร่วมมือสแกน QR CODE

          วันที่ 2 กุมภาพันธุ์ 2564 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวภายหลังการ ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่นว่า ขณะนี้จังหวัดขอนแก่น ได้ยกเลิกประกาศ ผู้ที่เดินทางจาก 28 จังหวัดกลุ่มจังหวัดควบคุมที่มีความเสี่ยงสูงแล้ว โดยไม่ต้องรายงานตัว เหลือ 5 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดสมุทรสาคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และจังหวัดกรุงเทพมหานคร ให้มีการสแกน QR CODE ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นการจะได้ติดตามตัวกรณีหากพบการติดเชื้อ จะได้มีการเข้าควบคุมพื้นที่ต่างๆ ส่วนการจะนำเสนอไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อโควิด-19 นั้นทางจังหวัดจะไม่มีการเปิดเผยถึงสถานที่ต่างๆ จะเปิดเผยเฉพาะข้อมูลทั่วไปเท่านั้น เพื่อไม่ให้เป็นการไปกระทบสิทธิ์ของบุคคลอื่น

           นอกจากนี้ได้ยกเลิกด่านตรวจคัดกรองดควิด-19 ที่มีในพื้นที่ 5 อำเภอ รอต่อแล้ว หลังจากสถานการณ์อยู่ในช่วงที่ควบคุมได้

          ในส่วนของจังหวัดมหาสารคามซึ่งมีพื้นที่ติดกับจังหวัดขอนแก่น ทั้งจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดมหาสารคาม ได้มีมาตรการป้องกันโควิด-19 ที่เข้มข้นมาโดยตลอดจะไม่การห้ามคนจังหวัดมหาสารคาม เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดขอนแก่นแต่อย่างใด เพราะทีมสอบสวนโรคของจังหวัดมหาสารคาม ได้ทำงานอย่างเข้มข้นแม้ว่าจะมีผู้ติดเชื้อของจังหวัดขอนแก่นรายที่ 11 ซึ่งเป็นคนจังหวัดมหาสารคาม ได้เดินทางมาตรวจเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น แต่เนื่องจากจังหวัดขอนแก่น เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์จึงทำให้มีประชาชน ที่ต้องการเดินทางมาพบแพทย์ที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งจังหวัดขอนแก่นขอความร่วมมือในการสแกน QR CODE เท่านั้น.