หนองคาย(ชมคลิป)ด่านศุลกากรหนองคายส่งมอบบุหรี่ที่คดีสิ้นสุดและเสื่อมสภาพให้เกษตรจังหวัด

ด่านศุลกากรหนองคายส่งมอบบุหรี่ที่คดีสิ้นสุดและเสื่อมสภาพให้เกษตรจังหวัดเพื่อนำไปใช้ในการสาธิตและผลิตน้ำหมักสมุนไพรชีวภาพแก่เกษตรกร จำนวน 49,500 ซอง แทนการใช้สารเคมี
เมื่อวันที่ 27 ม.ค.64 ที่ ด่านศุลกากรหนองคาย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย พ.ต.อ.ณรัชต์พล เลิศรัชตะปภัสร์ นายด่านศุลกากรหนองคาย ส่งมอบ บุหรี่ ต่างประเทศ ของกลางที่คดีสิ้นสุดและเสื่อมสภาพ ให้กับนางสำเนียง ขันพิมล เกษตรจังหวัดหนองคายสำนักงานเกษตรเพื่อนำไปใช้ในการสาธิตและผลิตน้ำหมักสมุนไพรชีวภาพแก่เกษตรกร จำนวน 49,500 ซอง
เนื่องจากวันที่ 18 สิงหาคม 2543 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 4 อุดรธานี ได้ร่วมกันตรวจยึด บุหรี่ต่างประเทศ ยี่ห้อง L&M FILTER จำนวน 49,500 ซอง พร้อมรถบรรทุก 6 ล้อ จำนวน 1 คัน บริเวณถนนเลี่ยงเมือง สะพานมิตรภาพไทย-ลาว เส้นทางหนองคาย-อุดรฯ เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาลักลอบหนีศุลกากร หรือซื้อหรือรับไว้ด้วยประการใด ๆ ตามมาตร ๒๔๒,๒๔๖ แห่ง พ.ร.บ. ศุลกากร 2560 (มาตรา 27,27 ทวิ เดิม) ของกลางนำส่งด่านศุลกากรหนองคาย เจ้าหน้าที่ได้ประเมินราคาของกลาง รวมค่าภาษีอากรทุกประเภท เป็นเงิน 2,308,878 บาท และคดีครบระยะเวลาอายุความ 15 ปี 10 ปี ตามกฎหมายแล้วซึ่งเมื่อคดีถึงที่สุดของกลางประเภทบุหรี่ก็ได้เสื่อมสภาพ ตามระเบียบให้ดำเนินการจำหน่ายโดยวิธีส่งมอบให้ส่วนราชการได้ ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย ได้มีหนังสือของความอนุเคราะห์ บุหรี่เสื่อมสภาพเพื่อนำไปใช้ในการสาธิตและผลิตน้ำหมักสมุนไพร ผลิตยากำจัดศัตรูพืชให้กับเกษตรกรรวมทั้งผลิตปุ๋ยต่าง ๆ
บุหรี่มีสารที่มีคุณสมบัติในการป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืช สามารถนำไปหมักเพื่อใช้เป็นสารไล่แมลง ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย ได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืช โดยเฉพาะเวลานี้เป็นการปลูกพืชผักในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีการส่งเสริมให้เกษตรกรมีการลดต้นทุนการใช้จ่ายในครอบครัวโดยส่งเสริมให้ปลูกพืช ซึ่งบุหรี่ที่ได้จากศุลกากรหนองคาย ก็จะนำไปให้เกษตรหมักเป็นสารในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช แทนการใช้สารเคมี เพื่อหลีกเลี่ยงสารพิษตกค้างในพืชผักของเกษตรกร:ฤาษีลภ-ปวีณา//.หนองคาย