หนองคาย(ชมคลิป)พล.ต.ธีระยุทธ จินหิรัญ ผอ.สนภ.2 พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและส่งมอบโครงการขุดลอกฝาย และมอบเครื่องกันหนาว

พล.ต.ธีระยุทธ จินหิรัญ ผอ.สนภ.2 พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและส่งมอบโครงการขุดลอกฝาย และมอบเครื่องกันหนาวให้กับประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากอากาศหนาวพื้นที่ อ.สังคม จ.หนองคาย
เมื่อวันที่ 25 มกราคา 2564 ที่บริเวณฝายบ้านม่วงน้ำไพร ต.สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย พล.ต.ธีระยุทธ จินหิรัญ ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและส่งมอบโครงการขุดลอกฝายบ้านม่วงน้ำไพรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และมอบเครื่องกันหนาวให้กับพี่น้องประชาชนบ้านม่วงน้ำไพร ต.สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย โดยมี นายนพดล จอมเพชร นาอำเภอสังคม ,พ.อ.รัฐวัฒน์ นิลภูผาทวีโชติ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 25 และผู้นำท้องถิ่นให้การต้อนรับ
เนื่องจากฤดูฝนดินบริเวณรอบๆจะพังทลายลง ทำให้ฝาย เกิดการตื้นเขิน ไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งได้ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 25 สำนักงานพัฒนาภาค 2 จึงเข้ามาช่วยเหลือในการขุดลอกฝาย ขนาด 35,757 ตร.ม. ลึก 3.5เมตร ปริมาตรดินขุด 99,139 ลบ.ม. จะสามารถกักเก็บน้ำ ไว้ใช้ในฤดูแล้งได้ และเป็นแหล่งทำมาหากินของประชาชนตามแนวลำน้ำ บ้านห้วยน้ำไพร มี 79 ครัวเรือน ประชาชนได้ประโยชน 50 ครัวเรือน มีพื้นที่การเกษตรกรกว่า 140 ไร่ นอกจากนี้ ยังมีสวนปาล์มน้ำมัน และสวนยางพารา หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 25 สำนักงานพัฒนาภาค 2 มีงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2564 ที่ดำเนินการในพื้นที่อำเภอสังคม ประกอบด้วย งานก่อสร้างเส้นทางคมนาคม จำนวน 14 โครงการ งานจัดหาน้ำกินน้ำใช้ จำนวน 6 โครงการ งานพัฒนาช่วยเหลือประชาชน (งานส่งเสริมอาชีพ) จำนวน 4 โครงการโครงการเกษตรผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 9 โครงการ รวม จำนวน 33 โครงการโครงการขุดลอกหน้าฝายบ้านม่วงน้ำไพร เป็นอีก 1โครงการ ใน 6 โครงการ ของงานจัดหาน้ำกินน้ำใช้ ที่จะช่วยสร้างความสุขและความพึงพอใจให้กับพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่ ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคและน้ำเพื่อการเกษตรได้เป็นอย่างดี
ด้านนายถนอม เนาว์แก้งใหม่ ผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยน้ำไพร ขอขอบคุณ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 25 สำนักงานพัฒนาภาค 2 เข้าเข้ามาให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในครั้งนี้ :ฤาษีลภ-ปวีณา//จ.หนองคาย