สกลนคร – ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ ส่งทีมแพทย์ ช่วยสมุทรสาคร

สกลนคร ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ พร้อมร่วมเติมใจสู้ภัยโควิด-19 ส่ง 14 บุคลากรการแพทย์ เข้าพื้นที่ช่วย รพ.สนาม ที่ จ.สมุทรสาคร
(11 ม.ค.64) คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสกลนคร ได้สรุปข้อมูลประจำวัน สถานการณ์การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในส่วนของจังหวัดสกลนคร ตั้งแต่ 1 ธ.ค.63 – 10 ม.ค.64 มีการตรวจหาเชื้อสะสม 1,219 ราย มีผลตรวจเป็นลบ ขณะที่ตัวเลขการเฝ้าระวังกักตัว 14 วัน มีจำนวนสะสม 21,863 ราย สิ้นสุดการเฝ้าระวัง 14 วัน จำนวน 20,764 ราย เหลือตัวเลขผู้ที่เฝ้าระวัง 14 วัน จำนวน 1,000 ราย ทำให้มีตัวเลขยืนยันในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ โดยคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสกลนคร ได้ออกคำสั่งและประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด –19 พร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานดำเนินการอย่างเคร่งครัด จริงจัง และต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่
ด้านนายแพทย์วิศณุ วิทยาบำรุง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นายศักดิ์ชาย ซองทุมมินทร์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร นำคณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ทำพิธีผูกข้อมืออวยพรตามประเพณีอีสาน เพื่อร่วมอวยพรเติมพลังใจให้กับทีมงานปฏิบัติงาน 14 ราย ซึ่งเป็นทีมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข (MERT & CDCU) จากพื้นที่ จ.สกลนคร เพื่อร่วมใจต้านภัย COVID-19 สนับสนุนการปฏิบัติงานโรงพยาบาลสนาม และปฏิบัติการสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยการไปปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ให้ทีมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข (MERT & CDCU) จากกองทุนเติมใจสู้ภัยโควิด-19 ร่วมกับ เอสซีจี โฮมโซลูชั่น โชคพูลผล สกลนคร
……………. ทวีป ศรีสุชาติ / สกลนคร – 085 – 0734941