ขอนแก่น – โรงพยาบาลชุมแพ เตรียมพร้อม หอผู้ป่วยแยกโรค (Cohort Ward) รับการระบาดของโรคโควิด-19

เมื่อวานนี้ (วันที่ 6 ม.ค.64) แพทย์หญิงดวงพร อัศวราชันย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแพ และคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ตรวจดูความพร้อมการเตรียมรับผู้ป่วย โควิด-19 และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้มาปฏิบัติงานที่หอผู้ป่วยแยกโรคที่จะเปิดให้บริการ เพื่อรองรับการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 โดยมีคณะกรรมการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล มาทบทวนความรู้ และฝึกทักษะการใช้ชุดป้องกันโรค พร้อมทั้งทดลองการใช้งาน หุ่นยนต์ส่งอาหารและเวชภัณฑ์ระยะไกล (PINTO หรือน้องปิ่นโต) ซึ่งเป็น COVID-19’s Edition Quarantine Delivery Robot ที่ได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 (และโรคระบาดต่างๆ) ที่ได้รับพระราชทานจากมูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งเป็นอุปกรณ์ช่วยงานเพื่อลดการสัมผัสผู้ป่วยโดยตรง ช่วยให้มีความปลอดภัยทั้งผู้ป่วยและผู้ปฏิบัติงาน

โดยหอผู้ป่วยแยกโรคแห่งนี้ เป็นหอผู้ป่วยแรงดันลบ รองรับผู้ป่วยได้ 12 เตียง นอกจากนี้ยังมีห้องแยกโรคเดี่ยว (Single Isolation Room) อีกจำนวน 5 ห้อง ทำให้โรงพยาบาลมีความพร้อมสำหรับภาระกิจดูแลผู้ป่วยในเขตโซนตะวันตกของจังหวัดขอนแก่น

แพทย์หญิงดวงพร อัศวราชันย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแพ กล่าวว่า แม้ขณะนี้อำเภอชุมแพ ยังไม่มีผู้ป่วยโควิด-19 แต่ทางโรงพยาบาลชุมแพ ยังต้องขอให้ประชาชน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคของจังหวัดขอนแก่น อย่างจริงจัง ต่อเนื่อง โดยการสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยขณะอยู่ในที่สาธารณะ 100% เน้นการล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่างทางสังคม หลีกเลี่ยงการกินอาหารร่วมกัน ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องใช้ช้อนกลางส่วนตัว และปัจจุบัน พบการติดโรคจากมีการสัมผัสพื้นผิวที่สาธารณะที่มีการใช้ร่วมกัน เช่น ลูกบิดประตู ราวบันได ชักโครก ฉนั้น การล้างมือจึงมีส่วนสำคัญที่ช่วยลดโอกาสติดโรค ทั้งนี้ หากมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น และมีประวัติสัมผัสกลุ่มเสี่ยง หรือเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง สามารถเข้ามารับบริการตรวจวินิจฉัยที่โรงพยาบาลชุมแพ ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด