นครพนม ยกระดับมาตรการ​ป้องกันโควิด-19

วันที่ 1 มกราคม 2564​ เวลา 10.00​ น. นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดนครพนม (ศปก.จ.นพ.) ครั้งที่ 6/2564 โดยมีการร่วมประชุม Video Conference กับศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคระดับอำเภอ ทั้ง 12 อำเภอ ณ ห้องประชุมพระธาตุนคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่)

ทั้งนี้ ได้มีการสรุปข้อสั่งการและสาระสำคัญในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัด (ศปก.จ.นพ.) ครั้งที่ 5/2563 ให้ออกคำสั่งปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย

(1) สถานประกอบกิจการโรงแรม (โรงภาพยนตร์ โรงละคร)
(2) สถานประกอบกิจการสระว่ายนำ รวมถึงสระว่ายน้ำในโรงแรมและสถานศึกษา
(3) โต๊ะสนุกเกอร์ บิลเลียด
(4) สถานที่ที่จัดให้มีอุปกรณ์และกิจกรรการเล่นของเด็ก เช่น สวนสนุก บ้านบอล บ้านลม เครื่องเล่นหยอดเหรียญชนิดต่าง ๆ และอุปกรณ์เครื่องเล่นเอื่น ๆ ที่มีลักษณะและวัตถุประสงค์เดียวกันที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ตลาดคลองถม หรือตลาดอื่น ๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน ยกเว้นในบริเวณศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียน

นอกจากนี้ได้เน้นย้ำให้ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม บังคับใช้กฎหมายตามคำสั่งและประกาศเกี่ยวกับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค​ COVID-19​ อย่างเคร่งครัด ให้ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม จัดเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำสถานบริการให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างเคร่งครัด

ให้ทุกอำเภอสอดส่อง กำกับดูแลสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่ โดยให้ดำเนินการและถือปฏิบัติตามคำสั่งและประกาศจังหวัดนครพนมอย่างเคร่งครัด​ ห้ามมิให้การจัดงานมหรสพซึ่งเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค ให้อำเภอทุกอำเภอประสานขอรับถุงยังชีพกับกาชาดจังหวัดนครพนม เพื่อมอบให้แก่ผู้กักกันตัวตามมาตรการป้องกันกาแพร่ระบาดของโรค​ COVID-19​ ต่อไป​
ประทีป วชิระธัญญากุล นครพนม รายงาน