กาฬสินธุ์(ชมคลิป)มอบสิ่งของให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานจุดตรวจปีใหม่ 2564

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดกาฬสินธุ์ เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจุดตรวจปีใหม่ 2564 และอาสาสมัครกู้ภัย พร้อมกำชับเข้มงวด สัญจรปลอดภัย ยาเสพติด และป้องกันโควิด-19

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564 นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายคณิต คงช่วย หัวหน้าสำนักงาน จ.กาฬสินธุ์  นางสาวชนกพร โพธิสาร  ประชาสัมพันธ์ จ.กาฬสินธุ์ ผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ผู้แทนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และผู้แทนจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.กาฬสินธุ์ ร่วมกันออกเยี่ยมผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจ ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ. ศ. 2564

โดยอำเภอเมืองกาฬสินธุ์  ออกเยี่ยมจุดตรวจที่เทศบาลตำบลโพนทอง จุดตรวจเทศบาลตำบลหนองสอ จุดตรวจเทศบาลตำบลนาจารย์ และจุดตรวจเทศบาลตำบลห้วยโพธิ์  โดยมีนายสมเจตน์ เต็งมงคล นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ร่วมให้ข้อมูล, อำเภอนามน ที่จุดตรวจเทศบาลตำบลนามน จุดตรวจองค์การบริหารส่วนตำบลหลักเหลี่ยม และจุดตรวจองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว โดยมีนายพุทธภูมิ นาชัยเริ่ม รักษาราชการแทนนายอำเภอนามน ร่วมให้ข้อมูล และที่อำเภอดอนจาน ออกเยี่ยมผู้ปฏิบัติงานที่จุดตรวจบริเวณตู้ยามตำรวจตำบลดอนจาน หลัก กม. ที่ 20-21 โดยมีนายทศพล อินทฤทธิ์ รักษาราชการแทนนายอำเภอดอนจาน ร่วมให้ข้อมูล

นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ขอให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ เข้มแข็ง ทั้งการบังคับใช้กฎหมาย การให้บริการประชาชน การตรวจหาสารเสพติด ตลอดจนการคัดกรอง โรคโควิด -19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่ ขอให้ทุกจุดตรวจ มีการตรวจคัดกรอง สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ให้บริการเจลแอลกอฮอล์ ขณะเดียวกันขอให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง เพื่อจะได้ดูแลความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนต่อไป

                ขณะที่นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ พล.ต.ต.มนตรี จรัลพงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของ ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย จ.กาฬสินธุ์  นางสิริวิมล พงษ์อักษร รองประธานแม่บ้านมหาดไทย จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะชมรมแม่บ้านมหาดไทย และส่วนราชการ ได้นำสิ่งของบำรุงขวัญและเป็นกำลังใจมามอบให้แก่อาสาสมัครหน่วยกู้ภัยกุดหว้า อ.กมลาไสย และหน่วยกู้ภัยในพื้นที่ อ.กมลาไสย พร้อมทั้งนำสิ่งของที่จำเป็นไปมอบให้แก่อาสาสมัครหน่วยกู้ภัยกุดหว้ากาฬสินธุ์ สาขากุฉินารายณ์  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนที่ใช้รถใช้ถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดกาฬสินธุ์ เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจุดตรวจปีใหม่ 2564 และอาสาสมัครกู้ภัย พร้อมกำชับเข้มงวด สัญจรปลอดภัย ยาเสพติด และป้องกันโควิด-19